Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Giám sát thi công:
- Giám sát trực tiếp quá trình thi công xây dựng của nhà thầu tại hiện trường dự án theo sự phân công của cấp quản lý;
- Đảm bảo công tác thi công theo quy trình, quy đinh pháp luật;
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án, đưa biện pháp xử lý, hỗ trợ công tác thi công khi có các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng gói thầu;
- Báo cáo thường xuyên các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công.

2. Xử lý các vấn đề phát sinh:
- Phối hợp các bên kiểm tra tính thực tế và cần thiết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công để báo cáo lãnh đạo kịp thời (nếu có);
- Đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan kỹ thuật, chi phí, tiến độ, … và xin ý kiến chỉ đạo của cấp Quản lý.

3. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương;
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office, Autocad và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng, trong đó có ít nhất 2 năm trong công tác Quản lý thi công;
- Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến xây dựng;
- Kiến thức chuyên môn:
+ Có kiến thức về Quản lý dự án;
+ Am hiểu quy trình/quy định của hoạt động xây dựng hạ tầng, cách thức quản lý thi công.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2H111

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2022

CVCC Phát triển dự án - TNG Realty - 2U117

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 04/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.