Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng, triển khai các hệ thống

 • Tham gia quản lý sơ đồ kết nối hệ thống bảo mật và các thiết bị, hồ sơ có liên quan đến hệ thống bảo mật; xây dựng, tích hợp triển khai các giải pháp về Security bao gồm giải pháp, triển khai và chuyển giao giải pháp giám sát an toàn/an ninh mạng.
 • Triển khai thi công lắp đặt, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, mạng và an ninh thông tin cho các khách sạn  kiến trúc hạ tầng mạng và an ninh thông tin tổng thể và các hạ tầng công nghệ đồng bộ với kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong Công ty

2. Quản lý hệ thống mạng và xây dựng tài liệu, đánh giá hệ thống

 • Phối hợp quản lý kỹ thuật các hệ thống tích hợp hệ thống (Hệ thống LAN/WAN cho doanh nghiệp, hệ thống Metro Ethernet, Bảo mật…), hệ thống mạng riêng ảo, tường lửa an ninh, camera.
 • Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ đối tác và người dùng, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ, và quy trình để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.
 • Tham gia đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống mạng và an ninh thông tin của các đơn vị và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu.

3. Vận hành hệ thống

 • Vận hành các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng CNTT từ các khách sạn theo đúng chuyên môn, chất lượng & tiến độ công việc.
 • Phối hợp chặt chẽ với Nhóm Phát triển Phần mềm/Khách hàng để phát triển, cải tiến các mô hình kinh doanh.
 • Thường xuyên kiểm soát hoạt động của hệ thống thiết bị, dịch vụ tại TTDL. Lập báo cáo hiện trạng sử dụng tài nguyên hệ thống được phân công.
 • Thực hiện & kiểm soát việc kết nối các dịch vụ CNTT phù hợp với chính sách đã ban hành. Theo dõi thực hiện việc sao lưu các hệ thống dịch vụ CNTT quan trọng tại TTDL tuân thủ theo các qui định đã ban hành.

4. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động định kỳ

 • Lập báo cáo kết quả hoạt động định kỳ (năm/ quý/ tháng/ tuần) và phát sinh theo yêu cầu của Quản lý phòng và Lãnh đạo Ban

5. Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo phân công của lãnh đạo Phòng

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công Nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử - Viễn thông.
 • Có chứng chỉ liên quan đến hệ thống, DBA, mạng như LBI, SCSA, SCSE, MCSA, MSCA,CCNA…
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 02 năm trong lĩnh vực liên quan
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 01 năm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Có các kiến thức cơ bản về Networking: TCP/IP, IPv4, IPv6, Switching/Routing. Hiểu biết về các kỹ thuật khai thác tấn công và mô hình phòng thủ tấn công mạng.
 • Có kiến thức về RDBMS (như Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server) hay NoSQL (như MongoDB, Memcached, Redis) là một lợi thế.

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Quản trị hệ thống mạng của công ty: LAN, WAN, VPN; hệ thống dịch vụ: AD, DHCP, DNS, máy chủ thư điện tử: Zimbra, SendMail, Postfix; các hệ thống tường lửa và an toàn an ninh mạng khác:  Microsoft ISA, IpTables, PFSense.
 • Am hiểu một trong số các tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành, ngôn ngữ mô hình trong công nghệ thông tin như ITIL, ISO 27K, NIST, Cisco SAFE, SANS.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc thiết kế, cấu hình và vận hành hệ thống mạng trên nền thiết bị Cisco,HP…
 • Có kiến thức chuyên môn tốt về các hệ thống máy chủ (HP, Dell, Oracle Sun…), các hệ điều hành (Unix/Linux, Windows), hệ thống ảo hóa (VMWare, Hyper-V…), Storage (HP, Dell EMC, Hitachi…), Firewall, Proxy, Mail Server, Domain Controller, DHCP, DNS…

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Tư duy kinh doanh
 • Phát triển con người
 • Hoạch định và tổ chức

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MSB IT BU - DXN - 1M270

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Tích hợp Dữ liệu - IT - MSB IT BU - DXA - 1M268

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Dữ liệu, Báo cáo & BI - IT - MSB IT BU - DXA - 1M267

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M266

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M265

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.