Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện công tác hạch toán, kế toán tại đơn vị:

 • Xây dựng báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ khác cho đơn vị.
 • Tổ chức và hướng dẫn kiểm tra phần hành chính kế toán: lập chứng từ kế toán, xử lý số liệu kế toán theo các chuẩn mực kế toán…
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, quản lý công nợ
 • Thực hiện công tác kế toán thuế
 • Tổ chức việc theo dõi khấu hao tài sản cố định, đầu tư, mua sắm tài sản cố định
 • Tư vấn cho lãnh đạo các công ty thành viên trong công tác kế toán theo quy định
 • Tổ chức quản lý việc lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán

2. Hỗ trợ việc giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thanh kiểm tra về kế toán, tài chính, thuế của Cơ quan Quản lý nhà nước 

3. Phối hợp lập kế hoạch ngân sách tại các Phòng/Ban

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,..
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1 (Toeic 200-300 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng( Word, Excel, Outlook, …), các phần mềm kế toán (Misa, Fast, Bravo...), phần mềm HTKK

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 05 năm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, Công ty
 • Hiểu biết về ngành nghề, lĩnh vực của Công ty

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Hiểu biết chuyên sâu pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế
 • Am hiểu chuyên sâu các Chính sách kế toán; Chính sách thuế; Các quy định, quy trình trong nội bộ tập đoàn liên quan đến công tác kế toán.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Làm việc nhóm
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng tổ chức, vận hành công tác hạch toán kế toán
 • Sử dụng các phần mềm kế toán
 • Quản trị rủi ro kế toán
 • Quản trị dữ liệu kế toán

5. Các yêu cầu khác.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ (hành chính) - KVH - MSB - 1I170

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3F025

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3E008

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/07/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E007

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 3E006

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc trung tâm Khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - 2H073

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - 2H071

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 2H070

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

CVCC kiểm soát tuân thủ - PLTT - MSB - 1I167

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Trưởng Ban Quản lý danh mục đầu tư TNG Asset - TNG - 2C017

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.