Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia setup và đào tạo nghiệp vụ khách sạn cho các khách sạn chuẩn bị đi vào hoạt động

2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, Cost Food, cost Bev, định mức và các chương trình MKT các bộ phận liên quan tại các KS đang vận hành.

3. Thanh toán hồ sơ thanh toán vận hành cho các site đồng thời hỗ trợ giải đáp những khó khăn vướng mắc kế toán các site trong công tác kế toán hàng ngày

4. Xây dựng, rà soát các quy trình PnP, SoP khách sạn

5. Định kỳ hàng tháng/quý tiến hành audit lại công tác vận hành kế toán tại site

6. Quản lý và Phát triển nhân sự:

 • Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát CBNV;
 • Bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của CBNV.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp độc lập
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán, kê khai thuế, hóa đơn điện tử.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Khách sạn
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 02 năm quản lý tại vị trí tương đương

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về ngành Quản lý Khách sạn, Du lịch; Hiểu biết tốt về các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán, Hiểu biết tốt Luật kế toán, Thuế Doanh nghiệp.
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu quy định về hạch toán kế toán, thuế, kiểm soát chi phí

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng làm việc theo nhóm, tổ chức

- Năng lực chung:

 • Khả năng thích nghi
 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch & tổ chức
 • Khả năng đánh giá & giải quyết vấn đề,

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích, phát hiện rủi ro số liệu Báo cáo.

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B209

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B221

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - 3B220

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B218

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B217

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

CV Báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B216

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Trưởng nhóm quản ý chuyển đổi - EB - MSB - 1Y378

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B215

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

CVC Quản trị Chính sách rủi ro - QLRR - MSB - 3B214

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.