Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Xây dựng nội dung và kế hoạch đào tạo:

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo tại từng khách sạn;
 • Xây dựng tài liệu đào tạo

2. Triển khai công tác đào tạo cho từng khách sạn theo yêu cầu thực tế:

 • Kế hoạch đào tạo không ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày của khách sạn

3. Đánh giá kết quả đào tạo đã triển khai:

 • Xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo
 • Xây dựng công cụ đánh giá kết quả đào tạo

4. Đánh giá việc áp dụng kiến thức đào tạo vào thực tế vận hành hệ thống kỹ thuật và an ninh:

 • Xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của bộ phận
 • Xây dựng kế hoạch tái đào tạo nếu kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu

5. Hướng dẫn các khách sạn thành viên tổ chức các hoạt động : đào tạo, tập huấn, thực hành phương án,…

6. Triển khai, giám sắt, tư vấn các vấn đề chuyên mỗn kỹ thuật khách sạn và quản lý xử lý các lỗi tại các khách sạn đang vận hành và các khách sạn đang tiến hành bàn giao.

7. Phối hợp các site họp định kỳ lĩnh vực an ninh và kỹ thuật, phân tích lỗi

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Cao đẳng trở lên, những kiến thức liên quan kỹ thuật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp sử dụng độc lập
 • Tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power point

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực kỹ thuật khách sạn, có kiến thức về hệ thống kỹ thuật tòa nhà
 • Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 2 năm ở vị trí giám sát 

3. Kiến thức:

 • Hiểu rõ chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật, an toàn và hệ thống kỹ thuật tòa nhà, có tư duy phân tích, khả năng thuyết trình / đào tạo

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: tích cực, chia sẻ & hỗ trợ
 • Năng lực chuyên môn: Biết lập và triển khai kế hoạch, tự chủ động trong quá trình thực hiện; xác định nguồn lực cần thiết và nhu cầu cho sự phát triển sắp tới của dự án; phối hợp với các phòng ban khác bất cứ khi nào có yêu cầu

5. Các yêu cầu khác: Nhiệt tình, kinh nghiệm, hiểu biết, trách nhiệm, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Mục đích cao nhất Hài lòng khách hàng, đồng hành phát triển bền vững với công ty, tập đoàn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu rủi ro - QLRR - MSB - 3B281

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.