Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực kiểm định/ đánh giá toàn diện cách thức xây dựng, triển khai mô hình rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro tài chính;

- Xây dựng các báo cáo kết quả kiểm định và đưa ra đề xuất thay đổi hoặc cải tiến mô hình;

- Xây dựng, rà soát và cập nhật các quy trình, thủ tục, bộ tiêu chí kiểm định mô hình

- Đánh giá rủi ro mô hình và đưa ra các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro

- Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho chuyên viên chính, chuyên viên kiểm định mô hình

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                              

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế,... và các ngành liên quan khác

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng, có hiểu biết về các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA,.....);                                           

2. Kinh nghiệm                                                                                                                                   

-  Đã có kinh nghiệm xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro / phân tích rủi ro trong môi trường Tài chính/ Ngân hàng                               

3. Kiến thức                                                                                                                            

- Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính Ngân hàng; Hiểu biết về Quản trị Rủi ro

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các phương pháp luận xây dựng mô hình đo lường rủi ro

4. Kỹ năng/Khả năng                                                                                                                         

- Triển khai xuất sắc, Tinh thần trách nhiệm,

- Khả năng tư duy logic, Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Khả năng phân tích định lượng và định tính; khả năng lập luận, trình bày và phản biện   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.