Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kèm cặp chuyên viên và chuyên viên chính, review các kết quả làm việc của chuyên viên và chuyên viên chính
 • Phân tích sự kiện tổn thất và các kịch bản rủi ro hoạt động ở mức chuyên sâu
 • Đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro hoạt động một cách hiệu quả và chủ động làm việc với các bên để đảm bảo tính khả thi cao khi thực hiện
 • Phân tích, nhận định về thực trạng rủi ro hoạt động, cảnh báo các vấn đề còn tiềm ẩn rủi ro và đề xuất biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro hoạt động trong hệ thống Maritime Bank;
 • Tổng hợp các báo cáo của bộ phận Quản lý Rủi ro Hoạt động.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có bằng cấp Thạc Sỹ trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: B2 trở lên (tương đương IELTS 4.5, TOEIC 500 trở lên).
 • Trình độ tin học ở mức nâng cao
 • Các chứng chỉ cần thiết: Ưu tiên có Chứng chỉ về Quản lý Rủi ro Hoạt động.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc tại các Ngân hàng/ Tổ chức Tín dụng. Hoặc 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Rủi ro Hoạt động tại các Ngân hàng.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn: Kiến thức sâu rộng về QLRR Hoạt động.
 • Kiến thức chung: Am hiểu về các hoạt động của Ngân hàng.

4. Năng lực:

 • Năng lực chung: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, khả năng giao tiếp, khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tận thâm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích rủi ro hoạt động ở mức nâng cao.

5. Các yêu cầu khác: Có khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.