Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng và thực hiện triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh TNH đảm bảo mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

2. Phát triển khách hàng:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng theo các kênh bán hàng (TA&OTA, MICE, COPORATE, TRỰC TUYẾN) để chào bán các sản phẩm, dịch vụ phù hợp và phát triển doanh thu theo kế hoạch;
 • Phối hợp với Marketing và các Đơn vị liên quan trong việc xác định, đề xuất sản phẩm, dịch vụ, giá bán phù hợp theo từng thời kỳ/đối tượng khách hàng/địa bàn của TNH;
 • Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng;

3. Tham gia xây dựng, đề xuất về phương thức chăm sóc, tiếp cận, khai thác khách hàng trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng theo các yếu tố về đặc thù, xu hướng, hành vi tiêu dùng/sử dụng dịch vụ.

4. Tham gia xây dựng, đề xuất giải pháp về giá bán phù hợp tại từng thời điểm/địa bàn/đối tượng khách hàng nhằm tối ưu doanh thu cho khách sạn.

Job Requirement

1. Trình độ: 

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế
 • Tiếng Anh: TOEIC từ 450 trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Kinh doanh lĩnh vực phát triển Chuỗi ngành hàng Tiêu dùng/Bán lẻ/Khách sạn;

3. Kiến thức:

 • Am hiểu tổ chức
 • Am hiểu lĩnh vực khách sạn: Mô hình, dịch vụ khách sạn
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Quản trị Kinh doanh, Các Kênh bán hàng

4. Năng lực:

 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
 • Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Trải nghiệm khách hàng - TNH - 3C091

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y038

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 1T242

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/07/2022

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - RB - MSB - 1T241

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 16/07/2022

Chuyên viên Bán hàng trực tiếp - RB - MSB - 1T240

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 16/07/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Kinh doanh - RB - MSB - 1T239

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 16/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.