Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Các công việc chuyên môn:
- Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu; phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu khách hàng để xây dựng gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp;
- Lập kế hoạch, chương trình marketing cho các đơn vị, các lĩnh vực dịch vụ của TNS phù hợp với kế hoạch kinh doanh;
- Xây dựng và đề xuất các chương trình quảng cáo, chương trình tiếp cận khách hàng mục tiêu phù hợp với từng dịch vụ trong từng giai đoạn;
- Tìm hiểu, khai thác, phát triển và ứng dụng hiệu quả các công cụ marketing phù hợp với xu hướng, xu thế thị trường và đáp ứng nhu cầu hoạt động truyền thông, marketing của Công ty;
- Lựa chọn, quản lý và đánh giá các đối tác thực hiện dịch vụ nghiên cứu thị trường, truyền thông và marketing;
- Đầu mối thu thập, quản lý thông tin đối tác/khách hàng để phục vụ công tác đánh giá xếp loại đối tác/khách hàng;
- Phối hợp các các Công ty/bộ phận liên quan triển khai công tác hoàn thiện & quản lý website/panpage/kênh thông tin truyền thông của Công ty;
- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media:
- Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.
- Nghiên cứu, phân tích insight và vẽ chân dung khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo;

2. Triển khai các công việc chung:
-  Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo CBLĐ, chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc.
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.
- Tuân thủ các Quy định, Quy chế, Nội quy của Tập đoàn và Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động và chỉ thị của Lãnh đạo.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Đại học chuyên ngành marketing…..
- Tin học: Sử dụng thành thạo word, excel, PP, ...

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực marketing
- Kinh nghiệm quản lý: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Am hiểu về Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.
- Kiến thức chuyên môn: Có chuyên môn, am hiểu trong lĩnh lực marketing các sản phẩm/dịch vụ bất động sản; Có kiến thức hiểu biết về marketing sản phẩm/dịch vụ tiện ích tòa nhà/lĩnh vực bất động sản.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.  Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.
- Năng lực chung: Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch.
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động marketing

5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên Nam

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Trade Marketing - TNH - 3C114

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 06/09/2022

Chuyên viên chính Thiết kế - TNH - 3C098

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 14/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.