Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch:
- Lập kế hoạch thuế cho dự án theo phân công
- Phối hợp kế toán lập kế hoạch thuế công ty theo phân công
- Đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để tối ưu số thuế phải nộp của Công ty.

2. Kiểm soát rủi ro thuế của các công ty trước khi quyết toán:
 - Lập kế hoạch kiểm tra các Công ty được phân công
 - Thực hiện triển khai kiểm soát báo cáo, chứng từ các Công ty trước khi thuế vào Quyết toán
 - Tham gia quyết toán, hỗ trợ kế toán giải trình và bổ sung các hồ sơ khi cơ quan thuế yêu cầu
 - Hướng dẫn giải đáp các thắc mắc của công ty đảm bảo tối ưu thuế trên cơ sở tuân thủ pháp luật

3. Cập nhật kiến thức vào đào tạo theo phân công
 - Cập nhật thay đổi về chính sách thuế hàng quý
 - Đào tạo cập nhật thay đổi về chính sách thuế cho đơn vị

4. Soạn thảo, rà soát hồ sơ tuân thủ về Thuế cho các Đơn vị/Công ty thành viên trong Tập đoàn theo phân công.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên với chuyên ngành: Kế toán - Tài chính - Kiểm toán và các ngành liên quan khác

- Tiếng Anh: Cấp độ 1 (Toeic 200-300 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản

- Tin học văn phòng: Thành thạo kỹ năng Excel và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: Thuế - Kế toán - Tài chính - Kiểm toán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y073

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Chuyên viên Vận hành tác nghiệp - TNEX Finance - 3R004

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F280

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ - TNEX Finance - 3H096

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/05/2024

Senior Digital Marketing Specialist - TNEX Finance - 3H110

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/05/2024

Chuyên viên cao cấp mô hình (risk modelling) - TNEX Finance - 3H108

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/05/2024

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ - ROX HO - 1N307

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1P404

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.