Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xác định nhu cầu sử dụng và huy động nguồn vốn:

- Xác định nhu cầu sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị;

- Xác định nguồn và phương án huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu sử dụng hiệu quả.

- Lập báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả dự án đầu tư của Tập đoàn phục vụ công tác huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn;

2. Đề xuất kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn:

- Đề xuất hoạch sử dụng vốn kinh doanh và lập phương án huy động nguồn vốn sơ bộ cho các dự án/các hoạt động kinh doanh;

- Đề xuất kế hoạch huy động, quản lý và cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động của các đơn vị.

3. Tổ chức triển khai huy động vốn:

- Tổ chức công tác huy động/vay vốn phục vụ nhu cầu sử dụng vốn;

- Lập hồ sơ vay vốn; kiểm soát văn kiện tín dụng, tài liệu, hồ sơ huy động vốn và phối hợp với ngân hàng/tổ chức tài chính để thực hiện vay vốn đảm bảo tuân thủ quy định của Tập đoàn và Pháp luật.

- Liên hệ với các Tổ chức tín dụng tiến hành thủ tục và huy động vốn;

- Kiểm soát hồ sơ, các giao dịch và tiến độ thanh toán gốc/lãi đến hạn; Tuân thủ các điều kiện sau khi huy động;

4. Quản lý tổ chức phát hành trái phiếu của các Đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch và phương án phát hành trái phiếu phù hợp với kế hoạch huy động nguồn của Tập đoàn và các đơn vị;

- Tổ chức triển khai phát hành trái phiếu thông qua các Công ty Chứng khoán, các tổ chức tín dụng, ngân hàng....;

- Kiểm soát việc phát hành trái phiếu đúng tiến độ, kiểm soát tiến độ phát hành hợp đồng mua bán trái phiếu, giấy chứng nhận SHTP trả cho khách hàng;

- Kiểm soát doanh số bán trái phiếu hàng ngày/tháng; tổ chức lưu trữ hồ sơ chứng từ;

- Kiểm soát các giao dịch hoàn/hủy/bán lại trái phiếu trước hạn;

- Kiểm soát các giao dịch và tiến độ thanh toán gốc/lãi đến hạn;

- Kiểm soát các báo cáo định kỳ liên quan cần công bố đến Cơ quan chức năng liên quan;

- Kiếm soát nguồn ứng vốn trái phiếu, cân đối đảm bảo đủ nguồn phục vụ ứng vốn;

5. Kiểm soát Chất lượng dịch vụ

- Kiểm soát việc phát hành trái phiếu đúng tiến độ, kiểm soát tiến độ phát hành hợp đồng mua bán trái phiếu, giấy chứng nhận SHTP trả cho khách hàng

- Kiểm soát các giao dịch hoàn/hủy/bán lại trái phiếu trước hạn; các giao dịch và tiến độ thanh toán gốc/lãi đến hạn

- Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới GĐQL / Lãnh đạo cấp trên hoặc Ban Thanh tra Tập đoàn

- Theo dõi & kiểm soát việc nghiệm thu đánh giá chất lượng dịch vụ của ĐVKD với các bộ phận xử lý giao dịch để đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến chất lượng dịch vụ, đảm bảo cam kết SLA cho khách hàng

6. Quản trị rủi ro

- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan

- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

7. Hướng dẫn, hỗ trợ CBNV:

- Hướng dẫn, hỗ trợ CBNV thuộc Bộ phận về nghiệp vụ chuyên môn và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 350 trở lên

- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 3 năm trong công tác tín dụng/tài chính/ngân hàng/đầu tư.

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức của các công ty trong tập đoàn

+ Am hiểu lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, quy trình phát hành, quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan

+ Am hiểu lĩnh vực đầu tư, thị trường, rủi ro, đối tác...

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích dự án đầu tư ...

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Năng lực hành vi/Thái độ:

+ Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

+ Khả năng chủ động trong công việc

+ Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng đánh giá vấn đề, đề xuất phương án giải quyết vấn đề

+ Thấu hiểu khách hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1P453

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro - QLRR - MSB - 1P472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1P471

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB - 1P470

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1P469

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị chính sách rủi ro - QLRR - MSB - 1P468

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P467

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.