Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu, tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống chính sách phát triển tổ chức của TNTalent và Khách hàng

- Nghiên cứu, phân tích, so sánh thông tin hệ thống chính sách Phát triển tổ chức của TNTalent/ Khách hàng so với thị trường (các Đơn vị có cùng mô hình/lĩnh vực hoạt động)

- Tư vấn, rà soát, cập nhật và điều chỉnh hệ thống chính sách phát triển tổ chức hiện tại phù hợp với sự thay đổi về định hướng chiến lược nhân sự và quy định Pháp luật từng thời kỳ

- Đề xuất ý tưởng, tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách phát triển tổ chức mới cho TNTalent/ Khách hàng đáp ứng mục tiêu chiến lược từng thời kỳ

- Tư vấn, xây dựng và kiểm soát các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực thi hệ thống chính sách phát triển tổ chức của TNTalent/ Khách hàng

- Tư vấn xây dựng các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực thi chính sách phát triển tổ chức của TNTalent/ Khách hàng

- Kiểm soát, đánh giá và chủ động đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và chiến lược nhân sự của TNTalent/ Khách hàng và Pháp luật

- Giám sát công tác truyền thông, vận hành các quy định/quy trình/chính sách nhân sự và/hoặc áp dụng Bộ luật Lao động, các văn bản pháp lý có liên quan

- Kiểm soát việc xây dựng kế hoạch, tài liệu truyền thông, hướng dẫn thực thi chính sách

- Tổ chức truyền thông chính sách tới CBNV và đào tạo đơn vị thực hiện tác nghiệp triển khai chính sách trong toàn hệ thống

- Kiểm soát, đánh giá việc thực thi chính sách và hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ trong quá trình triển khai chính sách

- Chủ động đưa ra các sáng kiến, ý tưởng về chính sách nhân sự cho M-Talent/Khách hàng để thực hiện tốt chiến lược nhân sự đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh trong từng thời kỳ

- Đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn CBNV band dưới thực hiện các công việc được phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,

- Quản trị nhân sự tại các công ty lớn (ưu tiên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực hoạt động của các khách hàng Key account)

- Am hiểu về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống

- Am hiểu về lĩnh vực nhân sự và hệ thống Pháp luật liên quan

- Am hiểu về thị trường lao động tại Việt Nam

- Am hiểu về các quy trình, quy định, chính sách lao động/phát triển tổ chức và nguồn lực

QUYỀN LỢI:

- Mức thưởng: Tháng 13 và Thưởng hiệu suất theo đánh giá KPI, tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)

- Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật (làm việc đủ 12 tháng trở lên)

- Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH khám chữa bệnh nội ngoại trú Bảo Minh

- Chế độ tăng lương: 1 lần/ năm (theo quy định cụ thể)

- Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm

- Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

 • Thời gian làm việc:

Thứ 2-6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật | Lựa chọn giờ bắt đầu làm việc linh hoạt (8h/8h30/9h)

 • Địa điểm làm việc:

Tầng 26, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, HN

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS Holdings - - 1N258

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

GĐ Quản lý xử lý nợ khách hàng cá nhân Khu vực Miền Bắc - QLTD - MSB - 1Y481

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Giám đốc Tố tụng cấp 2 - QLTD - MSB - 3B346

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/04/2023

CVC/CVCC Tổ tụng - QLTD - MSB - 3B345

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên gia Chính sách an toàn thông tin - MSBIT BU - DXK - 3I034

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Tố tụng - QLTD - MSB - 1P271

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB - 1P270

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên chính Kiểm soát chất lượng dịch vụ - TNH - 3C144

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.