Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho GĐ Phòng Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI về các giải pháp công nghệ tiên tiến:

 • Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới Phòng Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI. Đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh năng lực về Phân tích dữ liệu, Báo cáo & BI.
 • Rà soát các thiết kế hệ thống báo cáo, BI hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
 • Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình, kỹ thuật dữ liệu lớn trong thành phần phân tích dữ liệu, báo cáo & BI hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng.
 • Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp phân tích dữ liệu, báo cáo & BI cho kho dữ liệu lớn được phát triển và triển khai tại Ngân hàng.

2,  Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu, báo cáo & BI:

 • Triển khai các dự án/ phát triển liên quan đến phân tích dữ liệu, báo cáo & công cụ BI nhằm khai thác và sử dụng kho dữ liệu lớn của Ngân hàng.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại MSB.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố về báo cáo, BI.
 • Xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực, chi phí trong nội bộ đơn vị.
 • Tham gia trực tiếp với các nhà thầu bên ngoài triển khai các dự án phân tích dữ liệu, báo cáo & BI.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án về dữ liệu lớn.
 • Xác định các vấn đề/ rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
 • Xác định và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro về dữ liệu lớn liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công nghệ theo quy trình đã được phê duyệt
 • Giảm sự cố/lỗi phát sinh khi triển khai báo cáo, BI và xử lý dứt điểm rủi ro về khai thác & phá triển Dữ liệu lớn. 

3. Quản lý dự án/ phát triển phân tích dữ liệu, báo cáo & BI và đào tạo nhân viên.

 • Quản lý các dự án/ phát triển phân tích dữ liệu, báo cáo & BI thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.
 • Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên trong phòng để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao.

4. Các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …). Có bằng thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển dữ liệu trong Ngân hàng.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc với Cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo công cụ phân tích dữ liệu, tạo báo cáo & BI đối với Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống kho Dữ liệu lớn

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng về nghiệp vụ cũng như hệ thống của Ngân hàng là lợi thế
 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng dữ liệu nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt là dữ liệu các hệ thống trọng yếu như Core Banking.... là lợi thế
 • Kiến thức về thiết kế dữ liệu hệ thống, mô hình, Công nghệ phân tích dữ liệu, báo cáo & BI

4. Năng lực:
-  Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Khả năng phân tích và định lượng

-  Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

-  Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu lớn (có cấu trúc & Phi cấu trúc)
 • Khả năng phân tích dữ liệu
 • Khả năng thiết lập/ tạo báo cáo
 • Khả năng khai thác & sử dụng công cụ BI

-  Năng lực hành vi/thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

5. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc
 • Bảo mật đối với thông tin quan trọng
 • Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1M294

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - PLTT - MSB - 1M293

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CV Chăm sóc khách hàng - KVH - MSB - 3B268

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B263

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B262

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B261

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B260

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.