Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tư vấn pháp luật:

 • Tư vấn, tham mưu về các nội dung: (i) Vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh Bất Động sản của TNL; (ii) Các rủi ro và phương án hạn chế rủi ro
 • Phân tích sự việc, đánh giá ưu nhược điểm và đưa ra giải pháp

2. Định kỳ rà soát, cập nhật, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các VB pháp lý của Công ty:

 • Soạn thảo, ban hành các mẫu liên quan đến thỏa thuận/giao dịch với khách hàng và các văn bản pháp lý nội bộ
 • Tham gia và phối hợp các Đơn vị liên quan trong công tác phân tích, đánh giá các văn bản do TNL ban hành về hoạt động quản lý, kinh doanh Bất động sản với các bên có liên quan từ đó phát hiện các văn bản không còn phù hợp hoặc có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo; đề xuất phương án xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ)

3. Phân tích, tổng hợp, đánh giá và quản lý tính pháp lý của các dự án và đề xuất các nội dung liên quan để thực hiện/hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo tiến độ chung và tiến độ bán hàng.

4. Làm việc với cơ quan nhà nước và với các khách hàng liên quan để giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng; Hỗ trợ tham gia các quá trình tố tụng trọng tài hoặc toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TNL.

5. Thực hiện các công việc liên quan đến các đối tác hợp tác của công ty bao gồm soạn thảo/đàm phám/theo dõi/quản lý các hợp đồng/thỏa thuận liên quan với đối tác như ngân hàng, nhà phân phối, các đối tác liên quan đến hợp tác...

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Ngoại ngữ: Tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm làm việc liên quan trực tiếp đến pháp lý như công ty/văn phòng luật hoặc pháp lý tại các công ty và 03 năm làm việc liên quan đến bất động sản

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Hiểu biết sâu về cách thức tổ chức, vận hành của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt hiểu biết sâu về pháp luật dân sự, đất đai, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Hiểu biết sâu về các loại hình sản phẩm của công ty (Trung tâm thương mại/Tòa nhà văn phòng/Khu công nghiệp...)
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Hiểu biết sâu về các chính sách/chương trình/quy trình của công ty

- Kết quả theo từng công việc thực tế.

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng giao tiếp truyền thông; Khả năng thiết lập các mối quan hệ
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá và ra quyết định; Khả năng giải quyết vấn đề
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng đàm phán; Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Cẩn trọng, chuyên nghiệp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.