Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Thẩm định, rà soát pháp lý Hợp đồng, đặc biệt là Hợp đồng phức tạp cao, có giá trị lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro:
- Tham gia ý kiến pháp lý đối với các loại Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng về quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê tài sản và các loại Hợp đồng thương mại, dân sự khác đáp ứng chất lượng, tiến độ được giao.
- Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Rox Key và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Rox Key liên quan đến quá trình soạn thảo, giao kết, thực hiện Hợp đồng đáp ứng chất lượng, tiến độ được giao.
- Hỗ trợ giải thích, hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia Hợp đồng, Thỏa thuận đã ký.

2, Soạn thảo, cập nhật Hợp đồng mẫu:
- Soạn thảo, cập nhật Hợp đồng mẫu đáp ứng chất lượng và tiến độ được giao.
- Hỗ trợ giải thích, hướng dẫn thực hiện việc áp dụng Hợp đồng mẫu phù hợp, chính xác và tương thích với từng trường hợp cụ thể.

3, Đào tạo nâng cao nhận thức về pháp lý hợp đồng cho các Đơn vị:
- Thực hiện đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các vị trí trực thuộc phòng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đảm bảo các đơn vị được cập nhật thường xuyên, chính xác về các quy định liên quan đến Hợp đồng.

4, Thực hiện các công việc, nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ:
- Dự thảo, hoàn thiện sản phẩm tư vấn theo phân công, yêu cầu của Giám đốc Pháp chế
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị giải quyết các vụ việc.
- Tư vấn tổ chức hoặc soạn thảo, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Hội nghị nhà chung cư, .... cho các Đơn vị (theo phân công).
- Trực tiếp gửi sản phẩm tư vấn cho các Phòng/Ban/Đơn vị theo chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế

5, Trực tiếp soạn thảo hoặc rà soát lại các văn bản, Giấy tờ tài liệu, công văn phục vụ hoạt động thường ngày của doanh nghiệp như: Giấy ủy quyền, văn bản thỏa thuận, biên bản thanh lý, công văn trao đổi … 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật/Pháp lý, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế,...  hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 350 trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: 

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý,
 • Có kinh nghiệm tư vấn pháp lý, soạn thảo và rà soát Hợp đồng và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về pháp lý Hợp đồng tại các doanh nghiệp, Tập đoàn, hoặc các tổ chức hành nghề luật.

3. Kiến thức: 

 • Nắm rõ cơ cấu tổ chức, giá trị cốt lõi, hành vi văn hóa của tập đoàn
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn
 • Pháp lý, có kinh nghiệm tư vấn pháp lý, soạn thảo và rà soát Hợp đồng và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Có kiến thức trong các lĩnh vực pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật xây dựng, luật thương mại...

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Ban Pháp chế mảng Bất động sản ROX Living - ROX Living - 3M028

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/06/2024

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P425

Location: Ha Noi, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.