Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ:
- Dự thảo, hoàn thiện sản phẩm tư vấn theo phân công, yêu cầu của Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Pháp lý Doanh nghiệp.
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị giải quyết các vụ việc.
- Tư vấn tổ chức hoặc soạn thảo, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Hội nghị nhà chung cư, .... cho các Đơn vị (theo phân công).
- Trực tiếp gửi sản phẩm tư vấn cho các Phòng/Ban/Đơn vị theo chỉ đạo của Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Pháp lý Doanh nghiệp.

2. Xây dựng, rà soát và hoàn thiện Quy trình, Quy chế:
- Rà soát các Quy trình, Quy chế, Quy định phục vụ hoạt động hàng ngày của các Phòng/Ban/Đơn vị.
- Soạn thảo, hoàn thiện các Quy trình, Quy chế, Quy định phục vụ hoạt động của bộ phận Pháp lý Doanh nghiệp, Ban Pháp chế theo sự phân công của Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Pháp lý Doanh nghiệp.

3. Thực hiện rà soát pháp lý của các Đơn vị theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Pháp lý Doanh nghiệp hoặc rà soát lại kết quả rà soát của các nhân sự khác (theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền) đảm bảo hoạt động pháp lý của các đơn vị được thực hiện đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

4. Trực tiếp soạn thảo hoặc rà soát lại các văn bản, Giấy tờ tài liệu, công văn phục vụ hoạt động thường ngày của doanh nghiệp như: Giấy ủy quyền, văn bản thỏa thuận, biên bản thanh lý, công văn trao đổi … ở mức độ phức tạp.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC 450 hoặc tương đương)
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: ít nhất 05 năm trong lĩnh vực pháp lý. Có kinh nghiệm tư vấn pháp lý, soạn thảo và rà soát Hợp đồng và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

3. Kiến thức:
- Có kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là pháp lý doanh nghiệp, pháp lý hợp đồng.
- Hiểu các thủ tục hành chính liên quan đến quá trình đăng ký thành lập, hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên chính Pháp chế - TNS - 2X045

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 19 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

Chuyên viên cao cấp Tư vấn Pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1M317

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

Hà Nội - CVCC/GIÁM ĐỐC TỐ TỤNG - QLTD - MSB - 1P187

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tiến độ Dự án (Hiểu biết Pháp lý và Thi công, Ưu tiên làm việc Văn phòng) - TNG Realty - 2V022

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.