Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân

công, bao gồm các công việc sau:

- Tư vấn pháp lý đối với cơ cấu giao dịch và thủ tục pháp lý M&A;

- Thực hiện thẩm tra (Due Diligence) hồ sơ pháp lý công ty và báo cáo rủi ro pháp lý đối với giao dịch M&A;

- Soạn thảo, sửa đổi, tham gia đàm phán và tư vấn các hồ sơ pháp lý của giao dịch M&A như: Hợp đồng, thỏa

thuận, ủy quyền, ....

- Kiểm soát hồ sơ và thủ tục về mặt pháp lý trong quá trình thực hiện công việc;

- Thực hiện kiểm soát một số công việc pháp lý được giao hoặc phân công

2. Thực hiện tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục, hồ sơ và quy trình đầu tư, thực hiện và kinh doanh các

dự án của tập đoàn (dự án đầu thầu, đấu giá, bất động sản, ...) và các công việc khác được giao hoặc phân công

3. Quản trị rủi ro

- Phát hiện nhận diện được các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện công việc thuộc phạm vi thẩm quyền.

- Báo cáo & đề xuất các phương án xử lý (nếu có).

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, tương đương TOEIC 350 trở lên

- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó tối thiểu 03 năm trong doanh nghiệp bất động sản, pháp lý M&A hoặc trong lĩnh vực bất động sản tại các tổ chức hành nghề luật.

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật xây dựng, luật thương mại...

+ Am hiểu quy trình, nghiệp vụ các lĩnh vực kinh doanh của ROX Group và các công ty thành viên

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu về quy trình, nghiệp vụ M&A, pháp lý doanh nghiệp, pháp lý dự án.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Năng lực hành vi/Thái độ:

+ Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

+ Khả năng chủ động trong công việc

+ Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng tư duy logic

+ Khả năng nhận biết rủi ro pháp lý

+ Khả năng soạn thảo văn bản pháp lý

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1P453

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên cao cấp kế hoạch tổng hợp mảng xây dựng (Thành thạo tiếng anh) - ROX Living - 3M031

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên cao cấp Pháp chế - ROX Living - 3M032

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro - QLRR - MSB - 1P472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1P471

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB - 1P470

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1P469

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.