Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp công nghệ tiên tiến:

 • Tổ chức triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp nhu cầu công việc; Đề xuất, tổ chức tirển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh năng lực về giải pháp cho các hệ thống của phòng.
 • Rà soát lại kiến trúc hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao
 • Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình giải pháp tích hợp hiện đại,so sánh, phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của MSB.
 •  Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, kiến trúc cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại MSB

2. Phát triển, triển khai và nâng cấp hệ thống phần mềm Ngân hàng số:

 • Quản lý và triển khai các dự án liên quan đến các hệ thống của phòng CNN: ERP, CoreBanking, Kondor, ECM, Einvoice, way4 ...;
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Phát triển công nghệ/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của MSB để triển khai các dự án công nghệ tại MSB;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố;
 • Xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực, chi phí trong nội bộ đơn vị;
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Phát triển công nghệ/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của MSB để triển khai các dự án công nghệ do đối tác bên ngoài phát triển tại MSB.

3. Kiểm soát việc triển khai

 • Xác định các rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
 • Xác định và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công nghệ theo quy trình đã được phê duyệt
 • Giảm sự cố/lỗi phát sinh khi triển khai sản phẩm/dịch vụ và các lỗi hệ thống công nghệ nhờ việc xác định và xử lý dứt điểm rủi ro 

4. Đào tạo Nghiệp vụ và công nghệ

 • Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của các thành viên trong nhóm để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao.
 • Quản lý dự án Các dự án thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. 
 • Tiếng Anh: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3- 5 năm trong lĩnh vực Xây dựng và phát triển phần mềm và tích hợp ứng
 • Bắt buộc am hiểu kiến trúc hệ thống.
 • Ưu tiên có kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng

3. Kiến thức:

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: 
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ tài chính ngân hàng

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Có kiến thức chuyên sâu ở 1 trong các lĩnh vực sau: hệ thống CoreBanking,ERP, Kondor, Way4, ECM.
 • Có kiến thức ở 1 trong các chuyên môn: Business Architecture, Application Architecture, Information/Data Architecture hoặc Technology Architecture là một lợi thế.
 • Hiểu biết về Kiến trúc hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế hệ thông phần mềm.
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị:

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm,
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - MSB IT BU - DXN - 1M240

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.