Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp với bộ phận Nhân sự để giám sát quá trình tuyển dụng
 • Hỗ trợ Trưởng phòng TMO xây dựng lộ trình đào tạo & phát triển năng lực; tổ chức các buổi đào tạo & xây dựng thư viện tài liệu đào tạo cho thành viên DF
 • Phối hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng & triển khai chính sách C&B dành cho thành viên DF. Kiểm tra và tối ưu hóa chính sách theo định kỳ
 • Hỗ trợ Trưởng phòng TMO xây dựng các bộ chỉ số KPI và báo cáo hiệu suất dành cho thành viên DF. Theo dõi, kiểm tra và đưa ra sáng kiến theo định kỳ để tối ưu hóa bộ chỉ số KPI và hiệu suất công việc của thành viên

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm trong việc đào tạo & phát triển, xây dựng chính sách tiền
 • lương & phúc lợi và quản trị hiệu suất
 • Có kỹ năng quản lý các bên liên quan & giao tiếp tốt
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và thuyết trình dữ liệu/thông tin
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.