Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ xây dựng định hướng phát triển văn hóa tổng thể

2. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa tổng thể (sự kiện nội bộ, chương
trình đào tạo, cuộc thi, talkshow,…)

3. Phối hợp lên kế hoạch truyền thông lan tỏa (bám theo chiến lược, kế hoạch văn
hóa tổng thể)

4. Phối hợp nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu văn hóa (Quy tắc ứng xử, quy chế/quy
định văn hóa tại Digital Factory...)

5. Đưa ra các sáng kiến nhằm phát triển văn hóa tại Digital Factory

6. Trực tiếp triển khai các chương trình văn hóa, hoạt động đào tạo, sự kiện nội bộ,
hoạt động truyền thông lan tỏa... tại Digital Factory

Job Requirement

1. Trình độ học vấn 

- Đại học trở lên

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực Truyền hình, Báo chí, PR, Marketing tại các tổ chức tài chính ngân hàng hoặc các tổ chức, doanh nghiệp khác

- Ưu tiên/bắt buộc: Có khả năng thiết kế Graphic, dựng video,..là một lợi thế

3. Kiến thức chuyên môn

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết cơ bản về CCTC, văn hóa doanh nghiệp, định vị chiến lược/giá trị cốt lõi và định hướng phát triển của ngân hàng

+ Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề: Có hiểu biết tổng quan về các sản phẩm, dịch vụ
của ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu về chính sách/quy định: Hiểu biết cơ bản về chính sách/ quy trình, cơ chế vận hành của đơn vị 

+Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu lĩnh vực truyền thông, báo chí, marketing

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Marketing - TNH - 3C130

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Trade Marketing - TNH - 3C129

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển thương hiệu tuyển dụng - TNG - 2P057

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Đối ngoại (biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn) - TNG - 2P055

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Hà Nội - Xử lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính - QLTD - MSB - 1P191

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chính Quản trị hệ thống - TTL - 1S086

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/10/2022

Chuyên viên chính Truyền thông nội bộ - TNG - 2P051

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2022

Chuyên viên chính Quản trị thương hiệu tuyển dụng - TTL - 1S081

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/10/2022

Chuyên viên chính Tuyển dụng (Ngân hàng Bán lẻ) - TTL - 1S085

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/10/2022

Chuyên viên chính Tuyển dụng (Mảng công nghệ) - TTL - 1S084

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.