Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Nghiên cứu thị trường, đối thủ về các sản phẩm phụ trách
 2. Phối hợp với Phòng Sản phẩm, Phòng Phân khúc khách hàng: xây dựng và đóng gói các chương trình khuyến mại; chương trình thi đua; thúc đẩy cho sản phẩm, dịch vụ phụ trách, tổ chức triển khai truyền thông, quảng cáo trên phạm vi toàn hàng, vùng
 3. Phối hợp Phòng Quản lý kế hoạch xây dựng và quản trị mục tiêu sản phẩm tới Vùng, toàn hàng
 4.  Trực tiếp triển khai các chương trình thi đua, thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ phụ trách
 5.  Trực tiếp làm việc với đội ngũ kinh doanh chi nhánh, Vùng, Miền để thúc đẩy triển khai sản phẩm đảm bảo hiệu quả; nắm bắt các vướng mắc; vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp

Job Requirement

 1. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng
 2.  Ưu tiên trong nội bộ, từ BM hoặc TL
 3.  Ưu tiên đã từng làm thúc đẩy của bank khác
 4.  Thành thạo MS Office
 5. Kỹ năng mềm:
 •  Kỹ năng tổ chức công việc tốt, chủ động và biết điều phối công việc giữa các bộ phận
 •  Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.