Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch ngân sách của các Phòng/Ban/Công ty:

 • Xây dựng ngân sách chi tiết cho các Phòng/Ban/Công ty trên cơ sở định hướng kinh doanh của đơn vị và mục tiêu chung của Tập đoàn.
 • Kiểm soát và nắm bắt được các số liệu xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp, chính xác

2. Kiểm soát việc thực hiện ngân sách các Phòng/Ban/Công ty:

 • Kiểm soát tình hình thực hiên đảm bảo tuân theo đúng định hướng đề ra
 • Đề xuất các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra. 

3. Phân tích và kiểm soát chi phí hoạt động, phát hiện các khoản chi bất thường và đưa ra các kiến nghị, đề xuất xử lý (nếu có) 

4. Kiểm soát các quy trình hoạt động liên quan đến công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, kế toán, Tài chính , ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản (tương đương trình độ A1 hoặc TOEIC 300)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán. Ưu tiên các ứng viên đang theo học hoặc đã có chứng chỉ ACCA, CIMA
 • Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm quản lý tại các đơn vị kinh doanh đa ngành

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành
 • Am hiểu hệ thống pháp lý về Kế toán - Tài chính

- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn:

 • Có khả năng đọc hiểu báo cáo quản trị, phát hiện chi phí, chỉ số KPI bất thường

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

Chuyên viên chính mua hàng - TNH - 3C115

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 08/09/2022

Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án (ưu tiên có CFA level 2) - TNG - 2P046

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 07/09/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1M294

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - PLTT - MSB - 1M293

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.