Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch:

 • Xây dựng các kế hoạch tiến độ chi tiết.
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
 • Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.

2. Kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế:

 • Đưa phương án kết cấu khả thi, kinh tế nhất
 • Kiểm soát việc đảm bảo an toàn chịu lực công trình nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kinh tế; việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn tham khảo nước ngoài
 • Kiểm soát việc khớp nối với tất cả các bộ môn thiết kế kiến trúc, cơ điện, cảnh quan

3. Phối hợp, xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường:

 • Kiểm soát và xử lý các vấn đề thi công phát sinh tại công trường

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Tin học: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm vẽ thiết kế 2D, 3D và các phần mềm tính toán kết cấu

2. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu, trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý thiết kế kết cấu

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý thiết kế
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực thiết kế và quản lý thiết kế

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu về các phương án thi công truyền thống cũng như các vật liệu, phương pháp thi công mới
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong và ngoài nước

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ: 
Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Giải phóng mặt bằng - TNG Realty - TNG Realty - 2U107

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Trưởng Ban Quản lý danh mục đầu tư TNG Asset - TNG - 2C017

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.