Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch và Quản lý (điều phối) công tác triển khai thiết kế các dự án Cao tầng/Khách sạn của Tập đoàn

2. Phối hợp các đơn vị liên quan (bao gồm cả đối tác) xác định nhiệm vụ, khối lượng công việc và các tiêu chí kỹ thuật cho công tác thiết kế các dự án Cao tầng/Khách sạn của Tập đoàn

3. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi các hợp đồng thiết kế/ thẩm tra đang thực hiện theo phân công.

4. Quản lý, kiểm tra chất lượng các hồ sơ thiết kế đảm bảo tính hợp lý, tính thống nhất, tính chính xác các phương án thiết kế, các hạng mục thiết kế, danh mục vật tư áp dụng cho dự án

5. Tiếp nhận các thông tin liên quan đến xử lý thiết kế trong quá trình thi công từ Ban QLDA, bao gồm thay đổi công năng, thay đổi kiến trúc, thay đổi giải pháp thiết kế, thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu chính (không bao gồm các nội dung xử lý thiết kế mang tính làm rõ hồ sơ)

6. Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến thiết kế tại công trường. Kiểm tra các nhà thầu thi công đảm bảo đúng thiết kế, danh mục vật tư, chủ động phát hiện sai sót để điều chỉnh kịp thời

7. Báo cáo cấp quản lý trực tiếp về quá trình triển khai các công việc được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thiết kế Kiến trúc công trình;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Tin học: Sử dụng thành thạo AutoCAD và tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng thành thạo phần mềm Autodesk Revit

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế/quản lý thiết kế kiến trúc công trình;
 • Đã từng chủ trì thiết kế ít nhất 1 công trình cao tầng cấp I đến kết thúc giai đoạn bản vẽ thi công

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình cao tầng
 • Nắm được các yêu cầu cơ bản, giải pháp chính của hệ thống kết cấu, M&E công trình cao tầng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế các hạng mục công trình cao tầng
 • Có kiến thức chuyên môn sâu đối với các thiết kế dạng công trình hỗn hợp: Chung cư, khách sạn, Thương mại dịch vụ.

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc;
 • Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả, Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng đánh giá vấn đề, Khả năng giải quyết vấn đề.

5. Các yêu cầu khác:

 • Có khả năng hòa nhập nhanh, chịu được áp lực công việc;
 • Hành xử có văn hóa, chính trực trong công việc;
 • Không né tránh, ỷ lại, đổ lỗi, tự ái trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kế toán - Ban Kế toán - TNG Realty - 2U108

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Giải phóng mặt bằng - TNG Realty - TNG Realty - 2U107

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển dự án - TNG Realty - 2U105

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.