Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm

 • Xây dựng tư vấn và áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Thực hiện cập nhật và duy trì danh mục sản phẩm/ dịch vụ, cấu hình và Service catalog nhằm đảm bảo các danh mục này liên tục được cập nhật khi có thay đổi
 • Xây dựng các kế hoạch công việc và nguồn lực cho chức năng quản trị triển khai và thay đổi cũng như công việc/dự án trong ngắn và dài hạn cũng như đánh giá rủi ro liên quan. Phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.
 • Đảm bảo phân cấp chương trình và nguồn lực dự án theo đúng định hướng và kế hoạch, thiết lập và đặt ưu tiên hợp lý cho từng thời kì và công việc cụ thể; phân công đúng người, đúng năng lực và luôn sẵn sàng nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Tổ chức triển khai công việc (dự án, vận hành, hỗ trợ..) theo kế hoạch được phê duyệt liên quan tới mảng Quản lý triển khai và thay đổi:

 • CAPEX: xác định lộ trình ngắn hạn hay dài hạn của các danh mục đầu tư ứng dụng hay hệ thống để tối ưu hóa đầu tư. Trao đổi và thống nhất với các bên liên quan về lộ trình mua sắm.
 • CAPEX: xây dựng kế hoạch để tối ưu hóa ngân sách sao cho phù hợp với lộ trình dài hạn của các dự án đầu tư. 
 • OPEX compliance - xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị bao gồm nhân sự, quy trình và công nghệ. Giám sát các chi phí hoạt động để đảm bảo việc tuân thủ ngân sách
 • Xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ ban mua sắm trong việc đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá thiết bị hợp lý cho các dự án.
 • Lập kế hoạch hành động, đề án đầu tư, quy trình, quy chế hoạt động trên lĩnh vực Quản lý triển khai và thay đổi căn cứ trên định hướng chiến lược của Lãnh đạo Khối Công Nghệ Ngân Hàng và Trung Tâm Vận Hành phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phạm vi công việc được giao
 • Triển khai các điều kiện cơ sở  vật chất, phân bổ nguồn lực nhân sự phù hợp với các mục tiêu trong kế hoạch đề ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án/giải pháp một cách bài bản và khoa học
 • Thường xuyên giám sát,  phân tích và đánh giá hiệu quả triển khai các mốc kế hoạch từ đó có sự điều chỉnh, thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ
 • Quản lý và lãnh đạo trực tiếp đến các thành viên trong nhóm

3. Kiểm soát rủi ro

 • Chủ động giám sát sự tuân thủ IT&T và các chính sách khác trên các hệ thống hiện tại;
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các hệ thống hiện tại.
 • Đảm bảo các thành viên trong phòng tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.
 • Chủ động nhận diện các rủi ro liên quan đến ứng dụng và lên kế hoạch khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng và dịch vụ MSB.

4. Quản lý ngân sách và nguồn lực
- CAPEX: Đảm bảo triển khai các dự án nằm trong ngân sách đã phê duyệt
- OPEX: Đảm bảo triển khai các hợp đồng bảo trì nằm trong ngân sách đã được phê duyệt
- PRODUCTIVITY: Đảm bảo hoàn thành tiết kiệm chi phí cho các chỉ tiêu được giao
- PEOPLE:

 • Xây dựng kế hoạch và đảm bảo nguồn lực đầy đủ, đáp ứng cho các yêu cầu công việc về vận hành, triển khai dự án
 • Quản lý và lãnh đạo trực tiếp/gián tiếp đến các nhân viên trong phòng
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong phòng. Xác định các nhân sự tài năng/tiềm năng và phát triển họ qua các chương trình talent pools.
 • Xây dựng và thiết lập JDs, KPIs/OKRs cho tất cả các vị trí trong phòng
 • Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm việc của các thành viên trong đơn vị
 • Quản lý con người và công việc liên quan khác theo chính sách nhân sự của Khối công nghệ.
 • Tổ chức các buổi truyền thông về chiến lược và kế hoạch của tổ chức cho các thành viên để đảm bảo các thành viên hiểu được chiến lược tổng thể và có thể làm việc hiệu quả
 • Liên tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất nhân viên để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao 

5. Xây dựng và cải tiến quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn công việc

 • Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn phục vụ công việc của chức năng Quản lý triển khai và thay đổi. Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến để nâng cao chất lượng.
 • Xác định, tổ chức triển khai các sáng kiến để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc.

6. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc  Quản lý triển khai và thay đổi

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc  Quản lý triển khai và thay đổi về các tiêu chuẩn, xu thế và giải pháp công nghệ mới

7. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. 
 • Ngoại ngữ:Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Tin học văn phòng:Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Tuyển dụng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực Quản lý triển khai, thay đổi trong công nghệ thông tin

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Có hiểu biết về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống
 • Có hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:
 • Có kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn quản trị công nghệ thông tin, an ninh thông tin như ITIL, ISO 27000, PCI-DSS, COBIT...
 • Có kiến thức chuyên sâu về nhiều loại hệ thống, bảo mật, CSDL và ứng dụng công nghệ thông tin cho các dịch vụ tài chính (FS IT);

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người 
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lựcKhả năng lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Các yêu cầu khác: Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với Bộ, Ban ngành, chính quyền và NHN

QUYỀN LỢI:

1, Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MSB - KCN - 3I083

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MSB - KCN - 3I084

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Data Analyst - TNEX Finance - 3H130

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/09/2024

Chuyên viên chính/ Chuyển viên cao cấp Giám sát và kiểm soát rủi ro an ninh thông tin - QLRR - MSB - 3B391

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/08/2024

Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) - MSB - KCN - 3I080

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2024

Chuyên gia Scrum - MSB DF - 1M449

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 04/11/2024

Java Developer/Squad lead - MSB DF - 1Y556

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.