Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các công việc liên quan đến cơ chế Mua bán vốn nội bộ (FTP) theo phân công đảm bảo FTP được áp chính xác theo cơ chế đã được phê duyệt:

 • Đối chiếu thu nhập/chi phí FTP giữa Pool và các Khối kinh doanh
 • Giải đáp thắc mắc của các bên liên quan đối với chính sách FTP

2. Thực hiện các báo cáo theo phân công:

 • Thực hiện các báo cáo nội bộ của phòng, báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để kịp thời báo cáo các điểm bất thường cũng như đề xuất các phương án xử lý phù hợp
 • Thực hiện các báo cáo gửi ALCO

3. Theo dõi các tỷ lệ rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất:

 • Theo dõi các tỷ lệ rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất
 • Đưa ra cảnh báo khi có dấu hiệu hạn mức không được tuân thủ và đề xuất các phương án xử lý phù hợp

4. Thống kê và lưu trữ dữ liệu; Xây dựng các công cụ, hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tài sản Nợ - Có.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên
 • Thành thạo tin học Văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Kế toán/Tài chính/Ngân hàng

3. Kỹ năng/Khả năng:  

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc          

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.