Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Là đầu mối xây dựng và đề xuất  chính sách quản lý rủi ro của MSB phù hợp với mục tiêu của HĐQT và yêu cầu của NHNN, bao gồm:

 - Đề xuất, quản lý quy trình xây dựng và thực hiện chính sách QLRR của MSB;:

- Tham mưu và đề xuất các nội dung của chính sách QLRR của MSB: khẩu vị rủi ro, danh sách các rủi ro trọng yếu, chiến lược quản lý rủi ro đối với từng rủi ro trọng yếu;…

- Thực hiện các đánh giá, rà soát định kỳ hàng năm để đề xuất, kiến nghị điều chỉnh chính sách QLRR cho phù hợp;

- Kiểm soát việc thực hiện, triển khai các chính sách quản lý rủi ro                                             

2. Đầu mối tổ chức xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả triển khai khung quản trị rủi ro, khung ICAAP, chính sách kiểm tra sức chịu đựng;    

3. Xây dựng cấu trúc hệ thống các quy định nội bộ về QLRR của MSB;                               

4. Đầu mối tổ chức đánh giá khoảng cách, ảnh hưởng tác động và tổ chức triển khai các hành động, sáng kiến nhằm đáp ứng tuân thủ chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel và nhu cầu quản trị nội bộ của MSB, NHNN; báo cáo kết quả thực hiện;

5. Xây dựng quy định nội bộ về công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro (bao gồm theo chuẩn mực IFRS) tại MSB;

6. Thẩm định các quy định về quản lý rủi ro tín dụng; các chương trình, sản phẩm của các đơn vị kinh doanh

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                              

- Tốt nghiệp Đại học trở lên,  chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Luật…

- Khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng anh khá

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)                                 

2. Kinh nghiệm, kiến thức:                                                                                                                 

- Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro của Ngân hàng hoặc tại các Tổ chức tín dụng

- Nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng;  Có hiểu biết về thị trường tài chính ngân hàng của VN và quốc tế

- Có kiến thức tốt trong quản lý rủi ro; hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro; Am hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng          

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.