Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống ứng dụng cho một số dự án công nghệ được giao

2, Triển khai một số hệ thống hạ tầng được giao nhằm phục vụ các dự án công nghệ:

 • Thiết kế hạ tầng công nghệ phục vụ các dự án liên quan
 • Tổ chức việc triển khai và triển khai hệ thống hạ tầng theo thiết kế
 • Xây dựng kiến trúc hạ tầng tổng thể và lộ trình triển khai các hạ tầng công nghệ đồng bộ với kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong tập đoàn

 3, Kiểm tra, tiếp nhận một số hệ thống hạ tầng được giao theo các tiêu chí đã được thống nhất với người sử dụng:

 • Tổ chức kiểm tra và kiểm tra, phê duyệt nghiệm thu các hệ thống theo các thiết kế đã thống nhất
 • Tổ chức việc ký thỏa thuận vận hành dịch vụ với các đơn vị liên quan

4, Vận hành một số hệ thống hạ tầng được giao đáp ứng các thỏa thuận vận hành dịch vụ:

 • Giám sát hoạt động của hệ thống cũng như thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ
 • Đầu mối điều phối các hoạt động và tham gia khắc phục sự cố
 • Tổ chức và tham gia đánh giá rủi ro trong phạm vi vận hành một số hệ thống hạ tầng được giao và đưa ra các kế hoạch cũng như thúc đẩy việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro

5, Xây dựng và triển khai ứng dụng một số quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, các công cụ phần mềm nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh và tối ưu hiệu quả đầu tư.

6, Đánh giá nhu cầu sử dụng của các đơn vị và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu cho một số hệ thống hạ tầng được giao

7, Tham gia tư vấn, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị và Tập đoàn

8, Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với các chuyên ngành Công nghệ thông tin và các ngành liên quan khác
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo 
 • Sử dụng MS Office thành thạo

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Bắt buộc/Ưu tiên: 
 • Đã từng chịu trách nhiệm chính xây dựng lộ trình triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp cỡ vừa hoặc lớn;
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trực tiếp vận hành một trong số các hệ thống: 
 1. Database sử dụng giải pháp của Oracle, Microsoft, SAP. 
 2.  Hệ điều hành sử dụng giải pháp Micrsoft, Redhat, Unix.
 3. Hệ thống ảo hóa sử dụng giải pháp của VMWare, Microsoft. 
 4. Hệ thống máy chủ cao cấp của IBM, HP, Dell, Oracle. 
 5. Hệ thống lưu trữ của EMC, HP, IBM
 • Có tối thiểu 02 năm triển khai hoặc trực tiếp vận hành các hệ thống có dự phòng thảm họa

3, Kiến thức

Kiến thức chung: 

 • Hiểu về mô hình hỗ trợ dịch vụ cho tập đoàn và Công ty thành viên
 • Hiểu về một trong số các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, Bán lẻ và thương mại điện tử, Sản xuất hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng.

Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu một trong số các tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành, ngôn ngữ mô hình trong công nghệ thông tin như ITIL, ISO 27K

4, Khả năng/Kĩ năng

 • Tư duy Dịch vụ
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Tự nghiên cứu và học hỏi
 • Triển khai và vận hành hệ thống hạ tầng 
 • Giám sát vận hành hệ thống hạ tầng

5, Các yêu cầu khác: Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Quản trị ứng dụng corebanking - MSB - KCN - 1F296

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý và Điều phối dự án CNTT - ROX HO - 3N013

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Java Backend Developer - ROX HO - 2Z163

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Data Governance - TNEX Finance - 3H127

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Chuyên viên Quản trị và điều phối dự án - TEC - 3H133

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Data Engineer - TEC - 3H134

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSB DF - 1F292

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Cộng tác viên Tester - MSB - KCN - 3I077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P431

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/07/2024

Giám đốc Thiết kế số - MSB DF - 1Y554

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.