Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị vận hành hệ thống:

 • Triển khai cấu hình và quản trị hệ thống mảy chủ, hệ thống lưu trữ;
 • Triển khai giải pháp ảo hóa trên các máy chủ, sử dụng các giải pháp như Vmware, HyperV…;
 • Triển khai các giải pháp HA, dự phòng, Load Balancing cho các hệ thống máy chủ và dịch vụ;
 • Thực hiện cập nhật phiển bản, bản vá lỗ hổng bảo mật định khì hoặc khi cần thiết trên hệ điều hành máy chủ;
 • Thực hiện phân tích đánh giá sức khỏe hệ thống máy chủ. lưu trữ. Lên kế hoạch thực hiện hiệu chỉnh, nâng cấp nếu cần thiết;
 • Xác định, đáng giá rủi ro hệ thống và lên phương án, kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

2. Triển khai dự án dự án, các công việc bảo trì hệ thống máy chủ/lưu trữ:

- Triển khai các hạng mục công việc của dự án/CR theo đúng kế hoạch đã phê duyệt:

 • Thực hiện xây dựng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đế hệ thống đối với dự án đã được phân công thực hiện;
 • Hỗ trợ/ phối hợp thực hiện xây dưng/triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra;
 • Phối hợp xử lý các sự cố, vấn đề hệ thống  phát sinh trong quá trỉnh triển khai dự án;
 • Nhân diện/phát hiện sớm các rủi ro cũng như đề xuất phương án/kế hoạch thực hiện giảm thiểu/loại bỏ rủi ro của dự án;

- Triển khai các hạng mục công việc bảo trì hệ thống máy chủ/ lưu trữ:

 • Phối hợp với hãng/đơn vi cung cấp dịch vụ bảo trì tiến hành bảo trì/xử lý các sự cố/vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống máy chủ/lưu trữ.

3. Quản lý kế hoạch và nguồn lực

 • Xây dựng kế hoạch nguồn lực thực hiện triển khai dự án cũng như công việc quản trị vận hành hệ thống Máy chủ/lưu trữ.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin hoặc khoa học máy tính
 • Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Cơ sở hạ tầng, vận hành trong các môi trường phức tạp.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng hoặc viễn thông
 • Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục.
 • Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng và xây bộ giải pháp công nghệ thông tin.

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức chuyên sâu hệ điều hành Unix/Linux/Windows và các mô hình HA cho hệ thống máy chủ.
 • Có kiến thực chuyên sâu về hệ thống Server (các dòng máy chủ IBM Pseries, UCS Cisco, HP),  Storage (các sản phầm IBM, HP, Oracle ...)
 • Có kiến thức căn bản Network, Firewall.
 • Có kiến thức tốt tối ưu hóa hệ điều hành, các giải pháp Cluster (Load Balance, Fail-over).
 • Có kiến thức tốt quản trị, vận hành các giải pháp sao lưu, khôi phục và đồng bộ dữ liệu.
 • Có kiến thức tốt hệ thống máy chủ ảo hóa Vmware, HyperV.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.