Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Theo dõi hệ thống dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo phân tích theo yêu cầu quản trị nội bộ của TNH

 • Theo dõi dữ liệu tài chính đảm bảo hạch toán ghi nhận đúng nguyên tắc;
 • Thực hiện việc báo cáo về các chỉ tiêu tài chính của TNH cho Cơ quan quản lý Nhà nước theo sự phân công.
 • Phân tích các phương án tài chính tùy theo mục đích sử dụng.

2. Xây dựng và cập nhật các kế hoạch huy động và sử dụng vốn theo sự phân công:

 • Xây dựng lộ trình và kế hoạch huy động vốn;
 • Xây dựng phương án sử dụng vốn.

3. Lập ngân sách TNH HO và các KS TNH Đầu tư và quản lý hàng năm.

4. BCQT hàng tháng/quý/năm, theo dõi số liệu thực hiện so sánh với kế hoạch đã xây dựng, phân tích tỷ lệ, tính hiệu quả của chi phí. Phân tích rủi ro tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh.

5. Xây dựng các quy trình hoạt động liên quan đến công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thành viên của TNH

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, kế toán, Tài chính , ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản (tương đương trình độ A1 hoặc TOEIC 300);
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán. Ưu tiên các ứng viên đang theo học hoặc đã có chứng chỉ ACCA, CIMA;
 • Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm quản lý tại các đơn vị kinh doanh khách sạn

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn
 • Am hiểu hệ thống pháp lý về Kế toán - Tài chính;

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán.

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông;
- Năng lực chuyên môn: Có khả năng đọc hiểu báo cáo quản trị, phát hiện chi phí, chỉ số KPI bất thường.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Ứng dụng vệ tinh khác - MSB Core Banking - DXN - 1I164

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên tác nghiệp Định chế tài chính - KVH - MSB - 1I163

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quản trị tham số - KVH - MSB - 1I161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Chính sách Định giá và QL Tài sản Bảo đảm - QLRR - MSB - 1I159

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2022

Chuyên viên cao cấp Kế toán vận hành - TNH - 3C079

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.