Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu hành vi của người dùng và luồng trải nghiệm sản phẩm
 • Thiết kế UX Wireframe phác thảo luồng trải nghiệm
 • Thiết kế UI & đảm bảo đồng bộ với Design System
 • Thiết kế Prototype phục vụ kiểm thử
 • Kiểm thử tính khả dụng của sản phẩm trên Prototype
 • Trình bày & bảo vệ thiết kế với các Lãnh đạo (PO, PD, Exco)
 • Phối hợp bàn giao Thiết kế tới Dev, PO, BA, QA
 • Phối hợp kiểm thử Giao diện cùng QA trong giai đoạn UAT
 • Khảo sát mức độ hài lòng & dễ sử dụng đối với sản phẩm sau Go-live
 • Hỗ trợ thiết kế hướng dẫn sử dụng (video, book, picture...)
 • Hỗ trợ thiết kế truyền thông cho dự án

Job Requirement

1, Yêu cầu công việc 

 • Bằng cấp: Đại học các chuyên ngành Công nghệ hoặc Thiết kế
 • Tối thiểu 5 năm làm việc trong vị trí thiết kế UX/UI
 • Trình độ tiếng Anh TOEIC 600 hoặc tương đương
 • Porfolio các sản phẩm đính kèm

2, Kỹ năng

 • Thành thạo một trong các công cụ thiết kế như Figma, AdobeXD
 • Có kỹ năng thiết kế UX (reasearch, interview, customer journey, wireframe...)
 • Có kỹ năng thiết kế UI (Typo, Color, Icons, Component...)
 • Có kinh nghiệm làm việc trong quy trình Agile tối thiểu 1 năm
 • Hiểu biết về kỹ thuật & hệ thống là lợi thế
 • Từng làm việc trong Bank là một lợi thế

3, Quyền lợi

 • Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, phát triển bản thân
 • Mức thu nhập cạnh tranh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.