Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Đơn vị kinh doanh (Các Khối, Ban kinh doanh) và các đối tác bảo hiểm của MSB

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên các Đơn vị kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý

3. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên kênh Khối kinh doanh/ Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý

4. Phối hợp các bộ phận chức năng trong Phòng Phát triển sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ (BH PNT) và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên kinh doanh và đơn vị kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý, với vai trò cụ thể:

 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo
 • Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện

5. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên kênh Khối kinh doanh/ Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý:

 • Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình thi đua, các hoạt động liên quan tới bán BH PNT
 • Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến BH PNT; 
 • Trực tiếp cùng Chuyên viên kinh doanh tiếp cận khách hàng (khó / lớn) tại Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động tạo động lực, vinh danh,...trên kênh Khối kinh doanh/ Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Theo dõi/ đánh giá lực lượng của đối tác phụ trách hỗ trợ ĐVKD thuộc hệ thống Khối kinh doanh/ Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý

6. Tham gia tư vấn, đề xuất về sản phẩm BH PNT phù hợp với nhu cầu và đặc điểm Khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành kinh tế, bảo hiểm,…
 • Tin học: thành thạo vi tính văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, có kinh nghiệm triển khai bancassurance vị trí tương đương

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng
 • Có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về sản phẩm, thị trường BH PNT

4. Năng lực:

 • Trách nhiệm và liêm chính trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Có khả năng xây dựng chiến lược truyền thông, nghiên cứu và phát triển thị trường
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.