Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho Giám đốc Phòng Tích hợp dữ liệu về các giải pháp công nghệ dữ liệu, kho dữ liệu lớn tiên tiến:

 • Tham gia nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới Tích hợp khai thác và phát triển dữ liệu lớn.
 • Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
 • Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng.
 • Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, thiết kế dữ liệu lớn cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại Ngân hàng.

2. Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn:

 • Triển khai các dự án/ phát triển liên quan đến tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn.; Tổ chức,  xây dựng hệ thống dữ liệu lớn và tổng hợp thông tin nhằm mục đích cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp, đảm bảo tuân thủ quy trình quản trị rủi ro tại Ngân hàng và các quy định của NHNN về tổ chức tín dụng.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại MSB.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố dữ liệu lớn.
 • Xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực, chi phí trong nội bộ đơn vị.
 • Tham gia trực tiếp với các nhà thầu bên ngoài triển khai các dự án tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án về dữ liệu lớn.
 • Xác định các vấn đề/ rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
 • Xác định và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro về dữ liệu lớn liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công nghệ theo quy trình đã được phê duyệt
 • Giảm sự cố/lỗi phát sinh khi triển khai luồng Tích hợp dữ liệu và xử lý dứt điểm rủi ro về khai thác & phát triển kho Dữ liệu lớn

3. Quản lý dự án/ phát triển Tích hợp dữ liệu lớn và đào tạo nhân viên.

 • Quản lý các dự án khai thác & phát triển dữ liệu lớn thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.
 • Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên trong phòng để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao.

4. Các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …). Có bằng thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển dữ liệu trong Ngân hàng
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với Cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo ngôn ngữ lập trình Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống kho Dữ liệu lớn

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng về nghiệp vụ cũng như hệ thống của Ngân hàng là lợi thế
 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng dữ liệu nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt là dữ liệu các hệ thống trọng yếu như Core Banking.... là lợi thế
 • Kiến thức về thiết kế dữ liệu hệ thống, mô hình, Công nghệ dữ liệu, kho dữ liệu lớn.

4. Năng lực:
-  Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng thích nghi
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả

-  Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

-  Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu lớn
 • Khả năng thiết kế Tích hợp dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc
 • Khả năng thiết kế Tích hợp dữ liệu thời gian thực & theo giai đoạn

-  Năng lực hành vi/thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

5. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc
 • Bảo mật đối với thông tin quan trọng
 • Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

CVCC Quản trị Mạng và ANTT - TEC - 3H005

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.