Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Vai trò:

 • Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí điểm), xúc tiến việc kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp
 • Chuẩn bị cẩm nang back-end có liên quan, hỗ trợ điều chỉnh văn bản, phiếu, quy trình, chính sách và đào tạo cho các chi nhánh, nhân viên back-end
 • Hỗ trợ các hoạt động quản lý thay đổi để đảm bảo và hỗ trợ nhân viên back-end thích nghi với những thay đổi mới
 • Giám sát, xác định và chia sẻ phản hồi của nhân viên back-end
 • Phối hợp với nhóm thiết kế để xác định nguyên nhân gốc rễ, sắp xếp thứ tự ưu tiên thay đổi và cải thiện giải pháp nhằm tăng cường mức độ hiệu quả

2. Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và triển khai thí điểm, triển khai nhân rộng giải pháp hành trình khách hàng
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên back-end thích nghi với các giải pháp, thay đổi mới
 • Chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên phản hồi của nhân viên back-end để cải tiến liên tục

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm quản lý nhân viên back-end, hiểu biết tường tận về quá trình thí điểm và triển khai các sáng kiến tại ngân hàng
 • Có hiểu biết về chính sách ngân hàng cũng như cách thức điều chỉnh chính sách
 • Có quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan back-end (vận hành chi nhánh, vận hành rủi ro tín dụng, v.v.)

Có những kiến thức và kỹ năng sau là một lợi thế:

 • Lấy khách hàng làm trọng tâm
 • Tư duy cởi mở, linh hoạt và bền bỉ với tinh thần cải tiến liên tục
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.