Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tham gia sáng kiến trong phạm vi được giao phụ trách

2. Chuyển giao, đào tạo, hướng dẫn đơn vị kinh doanh triển khai các sáng kiến

3. Giám sát, hỗ trợ đơn vị kinh doanh triển khai sáng kiến

4. Đại diện dự án làm việc, khảo sát & tiếp nhận ý kiến phản hồi của ĐVKD (bao
gồm Vùng, Miền, đơn vị, CBBH)

5. Đề xuất tinh chỉnh, hoàn thiện sáng kiến

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng

- Bắt buộc: có kinh nghiệm quản lý đơn vị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên nội bộ, có kinh nghiệm tham gia dự án

3.  Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức: Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của MSB thông qua các phương tiện

+ Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề: Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của MSB thông qua các phương tiện

- Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu về sản phẩm Ngân hàng: CASA,
Banca, thẻ tín dụng, trái phiếu,..

+ Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình: Có hiểu biết về quy trình, chính sách sản phẩm tại MSB

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC/GĐ Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I203

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh tín chấp) - QLRR - MSB - 1I204

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/11/2022

GĐ Kiểm toán nội bộ (mảng tín dụng) - BKS - MSB - 1I201

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

Hội sở HCM - Khối QL tín dụng - CVC Xử lý nợ KHCN Thế chấp - EB - MSB - 3G009

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

Giám đốc quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2H111

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2022

[PC1] CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 1B130

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 24/10/2022

Trưởng nhóm Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 3E024

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 3E023

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

[PC1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - 1B129

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.