Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vai trò
• Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí
điểm), xúc tiến kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp
• Chuẩn bị cẩm nang front-line có liên quan, hỗ trợ điều chỉnh văn bản, phiếu, quy trình, chính sách và tổ chức đào tạo cho nhân viên chi nhánh, front-line
• Hỗ trợ các hoạt động quản lý thay đổi để đảm bảo và hỗ trợ nhân viên front-line thích nghi với những thay đổi mới
• Giám sát, xác định và chia sẻ phản hồi của nhân viên front-line/khách hàng
• Phối hợp với nhóm thiết kế để xác định nguyên nhân gốc rễ, sắp xếp thứ tự ưu tiên thay đổi và cải thiện giải pháp nhằm tăng cường mức độ hiệu quả

2. Trách nhiệm
• Chịu trách nhiệm kiểm tra và triển khai thí điểm, triển khai nhân rộng giải pháp hành trình khách hàng
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên front-line thích nghi với các giải pháp, thay đổi mới
• Chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên phản hồi của nhân viên front line/khách hàng để cải tiến liên tục

Job Requirement

• Có kinh nghiệm quản lý nhân viên front-line, hiểu biết tường tận về quá trình thí điểm và triển khai các sáng kiến tại ngân hàng
• Có hiểu biết về chính sách ngân hàng cũng như cách thức điều chỉnh chính sách
• Có mối quan hệ chặt chẽ với các bên front-line liên quan (Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh, lực lượng bán hàng, v.v.)
Có những kiến thức và kỹ năng sau là một lợi thế:
• Lấy khách hàng làm trọng tâm
• Tư duy cởi mở, linh hoạt và bền bỉ với tinh thần cải tiến liên tục

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M378

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 20/04/2023

DevOps - TEC - 3H016

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên gia Quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y480

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

CVCC/Chuyên gia Phân tích kinh doanh (BI Analyst) - MSB - DXA - 1Y479

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MSBIT BU - DXK - 3I037

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm thử - MSBIT BU - DXK - 3I036

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Scrum Master - KCL - MSB - 1F238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

CVCC Lập trình front end( Angular) - KCL - MSB - 1F237

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.