Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai hoạt động Phòng chống tham nhũng và xử lý khiếu nại, tố cáo:

 • Xây dựng quy định nội bộ liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo;
 • Xây dựng và vận hành các kênh tiếp nhận khiếu nại, tố cáo;
 • Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi về trụ sở chính (không bao gồm: Tra soát, khiếu nại đã được giải quyết qua kênh chăm sóc khách hàng; khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của đơn vị kinh doanh);
 • Đại diện cho MSB hoặc phối hợp với các đơn vị khác tham gia tố tụng; phối hợp với các đơn vị làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 • Thực hiện và quản lý hệ thống báo cáo cho cấp có thẩm quyền về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…;
 • Tư vấn và giám sát công tác xử lý kỷ luật lao động của MSB;
 • Phổ biến, truyền thông văn bản pháp luật, kiến thức PCTN, KNTC cho toàn Hệ thống MSB;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ theo sự phân công của Giám đốc XLKNTC, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Thanh tra.
 • Tiếng Anh cơ bản, cấp độ B2 trở lên
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý/tuân thủ;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

3. Kiến thức:

 • Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và các quy định nội bộ của MSB.

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung: 

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Khả năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức chuyên môn về tuân thủ
 • Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề
 • Khả năng giải quyết tranh chấp, xung đột

5. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng làm việc dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.