Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát các dịch vụ tại Tòa nhà: Kiểm soát việc thực hiện của các nhà thầu thực hiện dịch vụ tại Tòa nhà như vệ sinh, an ninh, diệt côn trùng, ….

2. Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của Cư dân:
- Tiếp nhận thông tin phản ánh của Cư dân.
- Kiểm tra nguyên nhân và giải quyết các phản ánh
- Thực hiện chăm sóc Cư dân sau khi sự việc được giải quyết.

3. Duy trì mối quan hệ với Cư dân:
- Thực hiện việc chăm sóc Cư dân theo Kế hoạch đã được lập ra.
- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến Cư dân định kỳ.

4. Hỗ trợ Cư dân đăng ký các thủ tục tại Tòa nhà:
- Đăng ký thi công, cải tạo, sửa chữa.
- Các thủ tục liên quan đến nước, điện, tạm trú, tạm vắng.
- Đăng ký sử dụng các tiện ích tại Tòa nhà.

5. Cập nhật thông tin của Cư dân:
- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu Cư dân.
- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/ tài liệu liên quan đến Cư dân.

6. Báo cáo:
- Báo cáo các trường hợp Cư dân không hài lòng, những vấn đề của Cư dân và đề xuất hướng giải quyết.
- Báo cáo định kỳ với Trưởng Phòng về tình hình chăm sóc Cư dân, các thắc mắc/ khiếu nại phát sinh và tình trạng giải quyết vấn đề.
- Báo cáo theo dõi việc thu hồi công nợ của Cư dân.

7. Thu phí và theo dõi công nợ
-Thu phí theo đúng thời hạn quy định:  Phí dịch vụ (các khoản cố định hàng tháng) bao gồm: phí quản lý, phí trông giữ xe, phí nước, phí điện (đối với các căn sử dụng điện khoán) và các khoản phí phát sinh trong kỳ.
- Theo dõi công nợ từng căn hộ: cập nhật từ kế toán và báo cáo quỹ hàng ngày.
- Liên hệ nhắc nợ trước khi ra thông báo cắt dịch vụ.

8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng Chăm sóc cư dân.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, KHXH & NV, Hành chính quản trị,....
- Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt tiếng Anh/ tiếng Hàn tương đương trình độ B
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc Khách hàng/ Cư dân.

3. Kiến thức:
- Nắm rõ các Quy định của pháp luật về quản lý chung cư.
- Am hiểu về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng gồm: giao tiếp khách hàng, tâm lý khách hàng, giải quyết tình huống…

4. Năng lực:
- Có khả năng giao việc và quản lý hiệu quả công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực tỉ mỉ trong công việc.
- Có khả năng giao tiếp & truyền đạt.

5. Các yêu cầu khác: Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, không có tật nói lắp, nói ngọng.

 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.