Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý và hướng dẫn sử dụng hệ thống EW đối với các Bộ phận và Phòng ban tham gia:

 • Kiểm soát dữ liệu đối với các Tiêu chí tự động; hỗ trợ giải đáp thắc mắc của Người dùng, điều chỉnh các sai sót (nếu có)
 • Đôn đốc, kiểm soát việc tuân thủ Quy trình, Quy định của các Bộ phận tham gia hệ thống Cảnh báo sớm.

2. Điều phối, kiểm soát báo cáo Cảnh báo sớm EW:

 • Xem xét, sàng lọc các Khách hàng rủi ro, phân bổ cho các Giám đốc cảnh báo sớm tại Khu vực một cách phù hợp
 • Kiểm soát Báo cáo về Khách hàng của các Bộ phận liên quan, kiểm tra các thông tin; phát hiện và đánh giá các xung đột, mâu thuẫn (nếu có)
 • Nhận báo cáo điều tra Khách hàng từ EWOR; nhập các kết luận điều tra đã được EW Head phê duyệt vào báo cáo EW tháng
 • Đầu mối Báo cáo EW hàng tháng cho các cấp Lãnh đạo, ghi chép và lưu trữ Biên bản cuộc họp;

3. Tham gia hỗ trợ Phát triển quy trình, công cụ Cảnh báo sớm bao gồm các Chỉ báo tự động; đánh giá hiệu quả công cụ, điều chỉnh/thay thế một số những Chỉ báo nhất định sau kỳ đánh giá (6 tháng hoặc 1 năm)

 • Thu thập ý kiến phản hồi từ Người sử dụng; ghi nhận những điểm hạn chế của Công cụ, quy trình qua quá trình quản lý
 • Định kỳ báo cáo các chỉ số hoạt động của hệ thống EW; đánh giá hiệu suất hiệu quả của Hệ thống EW và các thành phần tham gia với Lãnh đạo Ngân hàng Doanh nghiệp và Khối Quản lý Rủi ro;
 • Đánh giá sự phù hợp của các Chỉ báo sớm với thực trạng môi trường kinh doanh; điều kiện kinh tế vĩ mô và thực tế xử lý công việc, đề xuất điều chỉnh thay đổi nâng cấp
 • Cải tiến, điều chỉnh nâng cao hiệu quả quy trình Cảnh báo sớm …

4. Thực hiện công tác Nhắc nợ:

 • Thông báo nhắc nợ trước khi Khoản vay đến hạn
 • Đôn đốc các Khách hàng quá hạn từ 1 -> 10 ngày thông qua việc gọi điện nhắc nợ

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Cảnh báo sớm:

 • Lập báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Cảnh báo sớm
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Quản lý Cảnh báo sớm, Lãnh đạo giao.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng đặc biệt là excel.
 • Tiếng Anh giao tiếp căn bản, cấp độ A2 trở lên.

2. Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp hoặc vị trí tương đương.

3. Kiến thức:

 • Nắm vững nguyên lý Cảnh báo sớm, các chỉ số cảnh báo sớm.
 • Nắm vững các triệu chứng tiềm ẩn hoặc nguy cơ rủi ro và phương pháp phân tích nguyên nhân
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý danh mục các khách hàng rủi ro, nguyên tắc quản lý rủi ro
 • Có kiến thức cơ bản về đặc điểm của tất cả các sản phẩm cho vay với các hình thái khác nhau của nó.
 • Có kiến thức về vĩ mô, chính sách, xây dựng chính sách và quy trình.

4. Yêu cầu khác:

 • Chủ động, sáng tạo, nhạy bén và thích ứng nhanh với các thay đổi
 • Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Có sức khỏe tốt đáp ứng được công việc chịu áp lực cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - MSBIT BU - DXK - 1M253

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1M252

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Ứng dụng - MSBIT BU - DXK - 1M251

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B209

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B221

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - 3B220

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B218

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B217

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.