Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và triển khai chính sách tín dụng:  

 • Tham gia xây dựng, triển khai chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHBL bao gồm: chính sách tín dụng, phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
 • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp các đơn vị liên quan, các phòng ban nội bộ thuộc Quản lý rủi ro Ngân hàng bán lẻ để xây dựng, cải tiến quy trình, quy định, nghiệp vụ tín dụng
 • Thẩm định, góp ý các văn bản liên quan như quy trình, quy định, sản phẩm tín dụng, hướng dẫn thẩm định, khẩu vị rủi ro.

2. Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ

 • Xây dựng và thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu, bao gồm: báo cáo về các giới hạn trong danh mục tín dụng, dự báo về chất lượng danh mục bao gồm nợ xấu, dự phòng,  báo cáo về chất lượng tín dụng theo sản phẩm/ phân khúc Khách hàng…
 • Xác định nguồn gốc rủi ro (nguyên nhân, phân loại) cho từng nhóm khách hàng trong từng thời kỳ, đưa ra các phân tích, đánh giá và đề xuất phù hợp với nội dung báo cáo
 • Tham gia xây dựng giới hạn danh mục tín dụng, kế hoạch nợ xấu, dự phòng định kỳ hàng quý/hàng năm của Ngân hàng Bán lẻ.

3. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại, Luật
 • Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ B1
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu (SAS, SQL, AQUA...) phục vụ phân tích, xử lý số liệu

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các NHTM, TCTD trong lĩnh vực có liên quan (tín dụng, sản phẩm, chính sách, quản lý rủi ro…)

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức MSB; Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp; Am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Kinh nghiệm chuyên môn; Am hiểu sản phẩm dịch vụ của đơn vị; Am hiểu chính sách/quy trình/ quy định trong đơn vị

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm; Tuân thủ quy định;  Khả năng chủ động trong công việc;
 • Năng lực chung: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện; Khả năng nắm bắt đối thủ cạnh tranh; Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng phát triển con người; Khả năng tư duy chiến lược
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng xây dựng các văn bản hiệu quả phục vụ kinh doanh; Khả năng nắm bắt thông tin thay đổi về tín dụng bán lẻ trên thị trường và quy định của pháp luật; Khả năng phân tích, đánh giá các rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động theo từng phân khúc KH hay quy trình/quy định tín dụng; Khả năng thuyết trình, truyền thông và đào tạo, Khả năng hiểu biết sâu và định hướng mô hình kinh doanh chủ động từ góc độ QLRR

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.