Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp với PO, UIUX đưa ra yêu cầu cho sản phẩm/ hành trình. Phối hợp với BA IT thực hiện phân tích và đóng góp ý kiến cho US/BRD mô tả sản phầm/ hành trình. (viết BRDs, viết URD..)
 • Tham gia vào quá trình UAT (viết test case, thực hiện test & nghiệm thu)
 • Đảm bảo mục tiêu dự án/ sản phẩm sau khi hoàn thành hỗ trợ/đáp ứng được nhu cầu nhiều nhất có thể tại đơn vị chủ quản
 • Các công việc khác (hỗ trợ thiết kế tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, tổ chức họp…)
 • Thực hiện các công việc do PO/PD giao.

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và các ngành liên quan khác 
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt 
 • Thành thạo tin học văn phòng 

2, Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm mảng Dịch vụ Khách hàng, nghiệp vụ phi tín dụng của Ngân hàng.
 • Ưu tiên nội bộ, có kinh nghiệm mảng Dịch vụ khách hàng (teller, KSV), Contact Center; tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí này.
 • Ứng viên bên ngoài ưu tiên: VPBank, Techcombank, MBBank

       Ưu tiên 

 • Có kinh nghiệm làm dự án số hóa tại các bank
 • Có kiến thức về lean quy trình
 • Có kiến thức về thiết kế hành trình design thinking

3,  Kỹ năng khác 

 • Có khả năng làm việc chi tiết, làm việc độc lập, chịu dược áp lực cao
 • Có khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm
 • Có Tư duy logic, tư duy phản biện

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.