Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch & triển khai các chương trình, chiến dịch, hành động giới thiệu, quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng hướng tới các nhóm đối tượng mục tiêu, bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch truyền thông
 • Xây dựng nội dung (content) và thiết kế kịch bản truyền thông
 • Xác định Kênh/phương thức truyền thông
 • Quản lý tiến trình và xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)

2. Tư vấn, đề xuất các phương án, giải pháp nhằm gia tăng số lượng và tỉ lệ chuyển đổi nguồn ứng viên tiềm năng.

 • Phối hợp với các đơn vị hữu quan nhằm rà soát/ đánh giá nhu cầu tuyển dụng nhân lực của Đơn vị được phân công phụ trách
 • Phân tích chân dung ứng viên để từ đó Thiết kế và thực hiện các giải pháp/phương án tuyển dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu Nguồn lực của hoạt động kinh doanh ở mức hiệu quả và hợp lý.
 • Đo lường, đánh giá hiệu quả các hoạt động tuyển dụng đối với đơn vị phụ trách được phụ trách

3. Quản lý và phát triển các kênh được sử dụng vào mục đích truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng.

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí, Quản trị nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ….
 • Tối thiểu 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự hoặc Marketing, truyền thông
 • Am hiểu về hoạt động Marketing, PR, xây dựng thương hiệu. Có khả năng viết tốt.
 • Có khả năng Ứng dụng Marketing số; Biên soạn và xuất bản nội dung truyền thông; Xử lý khủng hoảng truyền thông; Khai thác và sử dụng thông tin từ Internet.
 • Có khả năng tổ chức sự kiện hay năng khiếu/kỹ năng về văn hoá - văn nghệ là một lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có tư duy thiết kế đồ họa và có nhiều ý tưởng cho việc sản xuất các ấn phẩm (banner, video clip…) phục vụ truyền thông quảng cáo.
 • Có hiểu biết về quy trình Tuyển dụng nhân sự là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng nhóm Tuyển dụng (Tuyển mass) - NVT - 2X046

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

CTV truyền thông nội bộ - MSB DF - DXN - 1Y440

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/10/2022

Chuyên viên chính thiết kế - TNH - 3C131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển Văn hóa và Truyền thông - MSB DF - DXN - 1M316

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Marketing - TNH - 3C130

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Trade Marketing - TNH - 3C129

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Đối ngoại (biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn) - TNG - 2P055

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Hà Nội - Xử lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính - QLTD - MSB - 1P191

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chính Quản trị hệ thống - TTL - 1S086

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/10/2022

Chuyên viên chính Truyền thông nội bộ - TNG - 2P051

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.