Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Triển khai bán tài sản xử lý nợ (tài sản nhận bàn giao, tài sản thu giữ, tài sản nhận gán nợ,…) các các tài sản khác được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ từng thời kỳ thông qua biện pháp bán tài sản phù hợp quy định MSB và pháp luật (bán đấu giá, đấu thầu, bán trực tiếp,…)

- Quản lý và khai thác các tài sản xử lý nợ, tài sản là tàu biển thuộc sở hữu MSB các các tài sản khác được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ

- Kiểm tra, giám sát, thuê đơn vị bảo vệ/bảo quản tài sản cho tới khi bán/bàn giao cho bên mua

- Bán và khai thác tài sản đảm bảo của khách hàng theo quy định và thỏa thuận với khách hàng

- Thực hiện chức năng giám sát tuân thủ của tuyến bảo vệ thứ nhất

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật,…

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật, kinh nghiệm liên quan công tác tổ chức bán tài sản

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ

- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc

- Khả năng thích nghi, kiên định trong công việc,

- Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng, khả năng đàm phán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.