Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh tổng thể hằng năm của Ngân hàng doanh nghiệp (NHDN) trên các kênh bán hàng đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chiến lược kinh doanh đề ra

- Xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách hàng năm của NHDN

- Giám sát hoạt động bán hàng, năng suất bán hàng của các phân khúc KHDN

- Xây dựng và quản lý cơ chế, chính sách KPIs, tổng hợp kết quả, lương kinh doanh cho lực lượng bán hàng

- Thực hiện các báo cáo quản trị, báo cáo năng suất định kỳ/đột xuất theo yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng

- Tin học văn phòng thành thạo (đặc biệt là Excel)

2. Kinh nghiệm:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, hoặc các ứng viên có kinh nghiệm thuộc các mảng công việc: kiểm toán độc lập, quản lý hiệu suất,…

3. Năng lực:

- Tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, có trách nhiệm

- Khả năng giao tiếp, truyền thông

- Khả năng tư duy logic, tổng hợp thông tin

- Khả năng phân tích và định lượng

- Khả năng đọc và hiểu báo cáo tài chính

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - FI - MSB - 1P283

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.