Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

 • Kiểm soát hồ sơ chứng từ chi tiêu và duyệt trên phân hệ ERP
 • Thực hiện ký duyệt thanh toán các khoản chi theo phân công
 • Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ
 • Kiểm soát sao kê phải thu, phải trả, đôn đốc các khoản tạm ứng
 • Kiểm soát hồ sơ và phê duyệt hạch toán thủ công trên BDS011
 • Hạch toán chuyển lãi vốn hệ thống, dự phòng, phân loại nợ toàn hàng
 • Thực hiện đóng mở kỳ kế toán trên các phân hệ AP, FA
 • Kiểm soát, xử lý lỗi phát sinh tại các phân hệ AP, FA, GL

2. Kiểm soát nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn

 • Kiểm soát hồ sơ và phê duyệt trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Kiểm soát công tác kế toán thuế

 • Kiểm soát việc lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân toàn hàng
 • Kiểm soát việc nộp tờ khai các loại thuế
 • Kiểm soát việc đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế
 • Kiểm soát việc lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ
 • Kiểm soát việc làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập
 • Kiểm soát việc lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn
 • Giải đáp các vướng mắc liên quan tới các loại thuế
 • Chạy kết chuyển thuế toàn hàng

4. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

 • Tham gia công tác quyết toán năm
 • Kiểm soát số liệu tổng hợp các phân hệ theo phân công

5. Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu

6. Tư vấn cho Lãnh đạo Đơn vị và hướng dẫn CBNV về các nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ, đầu tư chứng khoán vốn, kế toán thuế

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán chi tiêu

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
 • Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.