Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vận hành công tác hạch toán, kế toán tại đơn vị được phân công:
- Xây dựng báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ khác cho đơn vị.
- Lập chứng từ kế toán, xử lý số liệu kế toán theo các chuẩn mực kế toán
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, quản lý công nợ
- Theo dõi khấu hao tài sản cố định, đầu tư, mua sắm tài sản cố định
- Tư vấn cho lãnh đạo các công ty thành viên trong công tác kế toán theo quy định
- Lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán

2. Hỗ trợ việc giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thanh kiểm tra về kế toán, tài chính, thuế của Cơ quan Quản lý nhà nước đối với đơn vị được phân công

3. Lập kế hoạch ngân sách tại các đơn vị được giao phụ trách

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng anh, Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint. Sử dụng tốt các phần mềm kế toán thông dụng như Fast, Misa

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính

- Bắt buộc/ưu tiên: Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu tổ chức: Am hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn cũng như đơn vị thành viên mà mình cung cấp dịch vụ

+ Am hiểu lĩnh vực: Am hiểu các Chính sách kế toán; Chính sách thuế; 

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Các quy định, quy trình trong nội bộ tập đoàn liên quan đến công tác kế toán.

+ Am hiểu về pháp luật liên quan: Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Tài chính - TNS - 2X047

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Quản lý Tài chính và kế hoạch - QLTC - MSB - 1P194

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

CVCC Hậu kiểm chính sách bán hàng Bất động sản - TNG - 2S026

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B277

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/10/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/10/2022

Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - QLTC - MSB - 3B270

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.