Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
 • Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định Nhà nước ban hành.
 • Kiểm tra và đối chiếu công nợ
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

2. Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, thanh toán tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư, xây dựng với quy mô trên 50 nhân viên hoặc có kinh nghiệm kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán lớn. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng leasing.

3. Kiến thức:

 • Am hiểu hệ thống pháp lý về Kế toán - Tài chính
 • Am hiểu hệ thống quản trị nội bộ của Tập đoàn

4. Năng lực:

 • Có khả năng làm việc độc lập và nắm bắt công việc;
 • Sử dựng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt sử dụng tốt excel.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Quản trị tham số - KVH - MSB - 1I161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Kế toán vận hành - TNH - 3C079

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2022

GĐ Kế toán tổng hợp - QLTC - MSB - 1Y366

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2022

Chuyên viên Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B201

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/06/2022

Trưởng nhóm Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 3B197

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

CV Quản lý hồ sơ - TTMSTT - MSB - 3B196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Kiếm soát viên Báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B188

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Giám đốc Xác minh thực địa bán lẻ cấp 2 - QLRR - MSB - 3B184

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Chuyên viên/Chuyên viên chính Xác minh Thực địa Bán lẻ - QLRR - MSB - 3B183

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - HĐRR - MSB - 3B178

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 08/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.