Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng  hệ thống các quy định, quy trình phòng chống, cảnh báo gian lận trong hoạt động tín dụng tại TNEX FINANCE

2. Thiết lập và quản lý kênh thu thập thông tin, báo cáo gian lận, đầu mối tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro gian lận trong họat động tín dụng thuộc phạm vi TNEX FINANCE;

3. Giám sát rủi ro gian lận trong hoạt động tín dụng tại các POS thuộc TNEX FINANCE cũng như rủi ro gian lận từ phía Khách hàng; định kỳ báo cáo kết quả về tình hình gian lận trong hoạt động tín dụng tại TNEX FINANCE lên các cấp lãnh đạo theo yêu cầu cụ thể

4. Thực hiện/giám sát thực địa hoạt động tín dụng theo quy trình hệ thống cảnh báo sớm nhằm xác định mức độ rủi ro, đưa ra biện pháp, hành động xử lý kịp thời nhằm giảm tỷ lệ chuyển nhóm nợ cao hơn, giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho TNEX FINANCE

5. Các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý

Job Requirement

1,Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Luật, An ninh/Cảnh sát và các ngành có liên quan
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt 
 • Thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm  làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định/phê duyệt tín dụng bán lẻ/Công ty tài chính

3, Kiến thức

 • Có hiểu biết về các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng
 • Am hiểu các sản phẩm tín dụng của công ty tài chính 
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của đơn vị
 • Có hiểu biết pháp luật về lĩnh vực ngân hàng, lao động, tổ tụng hình sự, dân sự...

4, Kỹ năng/ Năng lực 

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp & truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh (BI) - MSB DF - DXA - 1M423

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 02/04/2024

Scrum Master - MSB DF - DXK - 1M421

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 02/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất ngân hàng bán lẻ(RB) - QLTC - MSB - 1F273

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên cao cấp Báo cáo tài chính IFRS - QLTC - MSB - 1F271

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.