Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng và thực hiện triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh khách sạn đảm bảo mục tiêu doanh số từng thời kỳ.

2. Phát triển khách hàng:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng theo các kênh bán hàng (TA, OTA, COPORATE, TRỰC TUYẾN..) để chào bán các dịch vụ khách sạn và đảm bảo doanh thu theo kế hoạch;
 • Phối hợp với các Đơn vị liên quan trong việc xác định, đề xuất sản phẩm, dịch vụ, giá bán phù hợp theo từng thời kỳ/đối tượng khách hàng/địa bàn của khách sạn;
 • Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng;

3. Tham gia xây dựng, đề xuất về phương thức chăm sóc, tiếp cận, khai thác khách hàng trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng theo các yếu tố về đặc thù, xu hướng, hành vi tiêu dùng/sử dụng dịch vụ.

4. Xây dựng và đề xuất giải pháp về giá bán phù hợp tại từng thời điểm/địa bàn/đối tượng khách hàng nhằm tối ưu doanh thu cho khách sạn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 03 năm trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: 
  • Am hiểu tổ chức: Am hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của SOJO
  • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực khách sạn (Mô hình, dịch vụ và công tác vận hành khách sạn.)
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ
  • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực chung: 
  • Quản trị sự thay đổi
  • Tư duy Logic
  • Quản trị các mối quan hệ
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
  • Hoạch định và tổ chức
  • Tư duy kinh doanh
 • Năng lực chuyên môn: 
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngành khách sạn
  • Xây dựng và quản lý kênh phân phối
  • Kỹ năng bán hàng ngành khách sạn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P364

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1P363

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Phát triển Khách hàng giao dịch Ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB - 1P362

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Cộng tác viên Telesale - FCCOM - 3H077

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 16/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Phụ trách kinh doanh - Khách sạn SOJO GA Hà Nội - TNH - 3M020

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Giám đốc kiểm toán tín dụng cấp 2 - KTNB - MSB - 1Y522

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

Chuyên viên chính Hành chính tổng hợp kiêm Trợ lý TGĐ - TNL - TNL - 3M019

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2023

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ - Công ty TNS Holdings - TNS - 1N286

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 25/12/2023

Chuyên viên cao cấp Cho thuê tòa nhà văn phòng và Trung tâm thương mại - TNL - TNL - 3M018

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.