Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng và thực hiện triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh khách sạn
đảm bảo mục tiêu doanh số từng thời kỳ.

2. Phát triển khách hàng:
- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác
nhu cầu khách hàng theo các kênh bán hàng (TA, OTA, COPORATE, TRỰC TUYẾN..)
để chào bán các dịch vụ khách sạn và đảm bảo doanh thu theo kế hoạch;
- Phối hợp với các Đơn vị liên quan trong việc xác định, đề xuất sản phẩm, dịch vụ, giá
bán phù hợp theo từng thời kỳ/đối tượng khách hàng/địa bàn của khách sạn;
- Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ khách
hàng;

3. Tham gia xây dựng, đề xuất về phương thức chăm sóc, tiếp cận, khai thác khách hàng trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng theo các yếu tố về đặc thù, xu hướng, hành vi tiêu dùng/sử dụng dịch vụ.

4. Xây dựng và đề xuất giải pháp về giá bán phù hợp tại từng thời điểm/địa bàn/đối tượng khách hàng nhằm tối ưu doanh thu cho khách sạn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn

- Ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu tổ chức: Am hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của SOJO

+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực khách sạn (Mô hình, dịch vụ và công tác vận hành khách sạn.)

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn

+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.